Ειδήσεις

Published on March 27th, 2024 | by paggaiorama

0

93 χιλιάδες ευρώ η αποκομιδή απορριμμάτων τον Φλεβάρη

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΙΕΡΈΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Σύμφωνα με την ΔΙΑΓΕΙΑ ο Δήμος Παγγαίου πλήρωσε σε ιδιωτική εταιρεία (σύμφωνα με την συμφωνία την οποία έχει υπογράψει, για την Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε Ορφανού , Ελευθερών, Πιερέων του Δήμου Παγγαίου, 93.248,00 ευρώ…

Εν τω μεταξύ έγινε η παραλαβή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
, με τελική δαπάνη εργασιών 36.306,56 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Επίσης με απ’ ευθείας ανάθεση δόθηκε το έργο που αφορά εργασίες συντηρήσεων και επισκευών στις πάσης φύσης υποδομές της Δ.Ε. Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, σε ετήσια βάση, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη με αριθ. 1004/2024 της οικείας τεχνικής υπηρεσίας και ειδικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.

Η παρούσα ανάθεση ισχύει ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης και η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 70.766,64 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

φωτο: αρχείο


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑