Ειδήσεις

Published on March 10th, 2022 | by paggaiorama

0

28 οχταμηνίτες στον Δήμο Παγγαίου για καθαριότητα

Την έγκριση πρόσληψης από το Υπουργείο Εσωτερικών, τετρακοσίων είκοσι πέντε (425) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από Δήμους και Φορείς αυτών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον πίνακα για τον Δήμο Θάσου προορίζονται 69 θέσεις οκταμηνιτών και για τον Δήμο Παγγαίου 28 θέσεις.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑