Ειδήσεις

Published on January 8th, 2023 | by paggaiorama

0

Τρία εκατομμύρια σε ιδιώτη για τα απορρίμματα

ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 1,51%

Με ομόφωνη απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου που ακόμη δεν γνωρίζουμε αν η σύνθεσή της είναι συνταγματική σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφασίστηκε να δοθεί σε ιδιώτη η Αποκομιδή Απορριμμάτων σε τρείς δημοτικές ενότητες του Δήμου Παγγαίου (Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων) αντί 2,9 εκατ ευρώ και με την φοβερή έκπτωση του 1,51% .

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ (δεν αναφέρουμε το όνομα του ιδιώτη που πήρε την δουλειά)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του από 15.12.2022 Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ.1050/2022), προϋπολογισμού 2.946.957,53 € (με ΦΠΑ) – 4.420.436,29€ (με ΦΠΑ & Προαίρεση), που αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόμενους, ως εκ τούτου:

 Αποδέχεται την (μοναδική) προσφορά που υπέβαλε ο κάτωθι οικονομικός φορέας, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές :

– ………………………………………………..

Β) Την έγκριση του από 15.12.2022 Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, που αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόμενους και την ανάδειξη του κάτωθι οικονομικού φορέα :

 Τον οικονομικό φορέα «………………………………………………..», ως προσωρινό ανάδοχο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, με προσφερθείσα έκπτωση 1,51%.

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑΥΤΟ…;

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑