Ειδήσεις

Published on August 17th, 2022 | by paggaiorama

0

Το 2ο δημοτικό σχολείο Ν. Περάμου στη Νίκαια Γαλλίας

Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου Σπατίδογλου Βάλια (Διευθύντρια), Κλείτσα Μαίρη-Άννα (ΠΕ70) και Βουλμέ Μαίρη (ΠΕ11) στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ101 για την υλοποίηση του Σχεδίου Κινητικότητας με τίτλο «Αποδοχή και Συμπερίληψη στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο» πραγματοποίησαν επίσκεψη από 01-08-2022 έως 06-08-2022 στην Νίκαια της Γαλλίας.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Designing Inclusive Learning Environments” που είχε ως βασικό στόχο την επιμόρφωση τους στο σχεδιασμό συμπεριληπτικών μαθημάτων χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαφοροποίησης με σκοπό την ενσωμάτωση όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα και την ανάπτυξη αποδοχής για ένα συμπεριληπτικό σχολείο για όλους, χωρίς διακρίσεις.

Οι εκπαιδευτικοί αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τις τρέχουσες θεωρίες συμπερίληψης, ανέπτυξαν δεξιότητες στον σχεδιασμό μαθήματος με τεχνικές διαφοροποίησης και στη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών με στόχο τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού κλίματος στη σχολική τάξη.

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις με συνεκπαιδευόμενους από την Ισπανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Αλγερία και Βουλγαρία και να γνωρίσουν πτυχές της λειτουργίας των σχολείων και της διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά συστήματα αυτών των χωρών.

Η χρήση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας έχει ως απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί η ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση στο σχολείο και να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός του χαρακτήρας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑