Ειδήσεις

Published on January 2nd, 2024 | by paggaiorama

0

Τους τα έψαλλε ο Μπαταλογιαννης με την αποχώρησή του

Όλη την τετραετία το μόνο σας μέλημα ήταν να μας …εξαφανίσετε, ως αντιπολίτευση, είπε στον δήμαρχο ο Δημήτρης Μπαταλογιάννης

Στην συνεδρίασε για τον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου για το 2024 διαβάζουμε τις εισηγήσεις που ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο.

Εκεί ο απερχόμενος επικεφαλής της μείζοντος αντιπολίτευσης Δημήτρης Μπαταλογιάννης έκανε μια μεγάλη τοποθέτηση όπου τα έψαλλε στην διοίκηση, αλλά και σε όσους άλλαξαν στρατόπεδο στις τελευταίες εκλογές…

Η ομιλία του Μπαταλογιάννη βγάζει πολλές αλήθειες στο φως για όσους έχουν ανοιχτά αυτιά να ακούσουν και ξαθαρή ματιά να διαβάσουν!

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κ. ∆ηµήτριος Μπαταλογιάννης δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2024 και στην συνέχεια ανέφερε:

« Κύριε Πρόεδρε, κ. ∆ήµαρχε,

Αγαπητοί συνάδερφοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαµε αυτά τα 4 χρόνια της παρούσας θητείας που κλείνει σήµερα µε αυτή την συνεδρίαση . Για µένα κλείνει ένας ακόµη κύκλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την οποία πιστεύω ότι υπηρέτησα από τη θέση που µου έδινε κάθε φορά η ετυµηγορία των ∆ηµοτών µας µε θεσµικό και ειλικρινή τρόπο.

Από το 1990 συµπληρώνω σήµερα έξι τετραετίες στα Κοινοτικά και ∆ηµοτικά έδρανα. Ως επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης πιστεύω ότι αυτά τα 4 χρόνια καταδείξαµε, στηλιτεύσαµε, προτείναµε και ψηφίσαµε όλα τα θέµατα που ήρθαν στο Σώµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ήθος και ακεραιότητα, αλλά κυρίως θεσµικά και πάντα µε στόχο την Αναπτυξιακή προοπτική του ∆ήµου µας.

Αν και στην θητεία αυτή, ο Νοµοθέτης είχε προβλέψει µέσω της εκλογικής διαδικασίας της απλής αναλογικής, την σύνθεση, η παρούσα ∆ιοίκηση και ο ∆ήµαρχος ακολούθησαν την πρακτική των αποκλεισµών και της αποµόνωσης της Αντιπολίτευσης σαν κάτι περιττό.

Θυµίζω την άρνηση σας κ. ∆ήµαρχε στο να δοθεί χώρος γραφείου όπως προέβλεπε ο Νοµοθέτης στην Μείζονα Αντιπολίτευση.

Και δεν έφτανε αυτό, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις η αυταρχικότητα ήταν συνώνυµο της παρούσας ∆ιοίκησης, η οποία ελπίζω και εύχοµαι να µην ισχύει την επόµενη πενταετία.

Υπήρξαν φαινόµενα λυπηρά για µένα όπως η απόφαση κάποιων εκλεγµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων της Παράταξής µας, να επιλέξουν αυτούς για τους οποίους είχαν ενστάσεις όταν πριν 4 χρόνια ζήτησαν την ψήφο των συνδηµοτών µας. ∆υστυχώς σε ορισµένες περιπτώσεις το ατοµικό πολιτικό συµφέρον είναι πιο δυνατό από το συλλογικό.

Κορυφαίο και κατακριτέα στιγµή το ότι άφησε η ∆ιοίκηση µε τον τρόπο της, σας βόλεψε µια χαρά κ. ∆ήµαρχε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου χωρίς την παρουσία της Αντιπολίτευσης.

Γιατί άραγε είχατε κάτι να κρύψετε;

Πέρα από αυτά θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι ο ∆ήµος Παγγαίου παρουσιάζει προβλήµατα τα οποία εδώ και εννιά χρόνια δεν µπόρεσε να λύσει η ∆ιοίκηση του κ. Αναστασιάδη.

Κάθε χρόνο διαπιστώνουµε την απουσία έργων, την καθυστέρηση σοβαρών Αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την άδικη συµπεριφορά στα προβλήµατα της καθηµερινότητας στα χωριά του ∆ήµου µας.

Υπάρχει µία άναρχη ανάπτυξη και ένα αλαλούµ σε έργα υποδοµής, τα οποία µε την πρώτη δυνατή βροχή καταστρέφονται, δίκτυα που καθηµερινά έχουν προβλήµατα και εκατοµµύρια που έρχονται µεν, αλλά δεν αξιοποιούνται κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα τεχνικά προγράµµατα που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων.

Αντιπληµµυρική προστασία

Άγνωστες λέξεις για την ∆ιοίκηση Αναστασιάδη. Με την δικαιολογία ότι είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας η ∆ηµοτική Ενότητα Ορφανού λόγω κλιµατικής αλλαγής, σε µία έντονη νεροποντή είναι τελείως ανοχύρωτη από έργα αντιπληµµυρικής προστασίας.

∆εν έχει γίνει καν, ούτε ο σχεδιασµός Μελετών, αφήνοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες εκτεθειµένες σε ένα υπαρκτό κίνδυνο.

Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή της Ν. Περάµου και για την έδρα του ∆ήµου την Ελευθερούπολη.

Παθαίνετε αλλεργία ακούγοντας τον όρο επιστρεπτέα προκαταβολή εδώ και 4 χρόνια

Πεισµατικά απαγορεύσατε τους Προέδρους των Κοινοτήτων την δυνατότητα να κάνουν άµεσα παρεµβάσεις σε Τοπικά Προβλήµατα επείγουσας ανάγκης όπως προέβλεψε ο Νοµοθέτης.

Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης :

∆εχτήκατε να εφαρµοστεί ο θεσµός του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης µόνο αν ο εκλεκτός σας ήταν παράλληλα και επικεφαλής του προεκλογικού σας αγώνα.

Το πρώτο θέµα που περίµενα από σας κ. ∆ήµαρχε όταν αναλάβατε πριν 9 χρόνια, ήταν να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Αν το είχατε ξεκινήσει και ολοκληρώσει κ. ∆ήµαρχε θα είχαµε θεσµοθετήσει ως ∆ήµος Παγγαίου τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισµούς δόµησης, τις οικιστικές και προς πολεοδόµηση εκτάσεις, τις περιοχές προστασίας και σηµεία Ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα µέτρα για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και άλλα.

Εδώ συµπεριλαµβάνονται και οι καταγραφές των δρόµων στις εκτός σχεδίου περιοχές ώστε το ΥΠΕΝ να αποφασίσει ποιοι δρόµοι είναι αυτοί που δίνουν δικαίωµα δόµησης στα εφαπτόµενα σε αυτούς ακίνητα.

Τα λέω όλα αυτά γιατί ο ∆ήµος Παγγαίου παρουσιάζει έντονη οικιστική Ανάπτυξη και η ολοκλήρωση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και για το δικαίωµα ∆όµησης των αγροτεµαχίων.

Αντί αυτού, τι κάνατε 4 χρόνια κ ∆ήµαρχε; όχι µόνο δεν ξεκινήσατε καν, το Τ.Χ.Σ., αρνιόσασταν παράλληλα πεισµατικά στις παραινέσεις µας να ολοκληρωθούν οι πολεοδοµικές Μελέτες επεκτάσεων της παραλίας Οφρυνίου, του Κοκκινοχώµατος και του Αγ. Ανδρέα που προϋπήρχαν.

Ο λόγος; µόνος εσείς τον ξέρετε κ ∆ήµαρχε.

Η Μεγάλη ειρωνεία του όλου θέµατος κ ∆ήµαρχε

1) Στις 20 Σεπτεµβρίου κάνατε µία ανάρτηση στην σελίδα σας ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ γράφοντας Τοπ. Χωρικό Σχέδιο 484.362.000 ευρώ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.

Τι ακριβώς εκτελούσατε στις 20 Σεπτεµβρίου κ. ∆ήµαρχε;

2) Με την έκπτωση του συγκεκριµένου διαγωνισµού θα µπορούσε που µειοδότησε να εκπονήσει την Μελέτη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου µε 270.000 ευρώ. Η αξία όσο µιας µεζονέτας µικρής.

Ακόµη κι αν είχαµε στα χέρια µας ένα µαγικό ραβδί και υπογράφαµε σήµερα σύµβαση µε ένα µελετητικό γραφείο για να εκπονήσουµε το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, θα χρειαστούν τουλάχιστον 15 και 20 χρόνια ώστε να ολοκληρωθούν νέες επεκτάσεις Σχεδίων πόλεως.

Άρα στις 20 Σεπτεµβρίου όπως γράφατε κ. ∆ήµαρχε για την αξία µίας µεζονέτας στην ουσία εκτελέσατε το Αναπτυξιακό Μέλλον του ∆ήµου Παγγαίου για όσους το κατάλαβαν όταν το διάβασαν.

Στα 65 χλµ παραλίας υπάρχουν παραλίες δύο ταχυτήτων, ενώ οι παραλίες Οφρυνίου, Νέας Περάµου και Νέας Ηρακλείτσας έχουν πάρει το δρόµο τους µε τα προβλήµατα που έχουν, παραλίες όπως του Μυρτοφύτου, της Φωλιάς, του Ακροποτάµου, της Κάριανης, του Ορφανού, παραµένουν ανεκµετάλλευτές µε χρόνια προβλήµατα διανοίξεων δρόµων προς την θάλασσα και µε την έλλειψη αντίστοιχων υποδοµών έργων ανάπτυξης. Εδώ θα βοηθούσε βέβαια και η προµήθεια µηχανήµατος καθαριότητας ακτών ,ώστε να παρουσιάζουµε κατά την διάρκεια όλου του καλοκαιριού καθαρές παραλίες.

Αντ’ αυτού αρέσκεται ο κ. ∆ήµαρχος µέσω ανάθεσης κάθε χρόνο να πληρώνει ο ∆ήµος µας χρήµατα για να καθαρίζονται οι ακτές µας, µόνο µία φορά στην αρχή του καλοκαιριού µόνο και µόνο για την ανάρτηση φωτογραφιών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς νόηµα και ουσία.

 Οι ορεινές και ηµιορεινές περιοχές του Συµβόλου και του Παγγαίου πρέπει να είναι συγκοινωνούντα δοχεία ανάπτυξης µε τις παραλίες του ∆ήµου µας.

Με αυτόν τον τρόπο θα µεγαλώσουµε την καλοκαιρινή µας περίοδο και θα υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη, δηµιουργώντας και αναδεικνύοντας τουριστικούς προορισµούς κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, χειµώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Υποδοµές όπως η συντήρηση των δρόµων, η χάραξη και η ανάδειξη µονοπατιών σε διαδροµές απαράµιλλου φυσικού κάλλους, η προστασία και η ανάδειξη της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας του Παγγαίου, η καταγραφή και η ανάδειξη της µοναδικής ιστορίας και της µυθολογίας του Παγγαίου, η προστασία και η ανάδειξη των βραχογραφηµάτων, η δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων είναι θέµατα που βαρεθήκαµε να τα επαναλαµβάνουµε, όπως λέει χαρακτηριστικά ο φίλος µας και καλός επαγγελµατίας Λευτέρης Κοκκινίδης, διαχειριστής του ∆ασικού Χωριού, είναι µερικά από τα τόσα που µπορούν να γίνουν σιγά σιγά και κάθε φορά από λίγο. Κάτι που σας έχουµε επισηµάνει πολλές φορές κ. ∆ήµαρχε είναι ότι δεν ασχοληθήκατε καν, ώστε να συνδέσετε τον τεράστιο όγκο των επισκεπτών της παραλίας µε τα εµπορικά καταστήµατα της έδρας του ∆ήµου την Ελευθερούπολης.

Χιλιάδες επισκέπτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της πολύς καλής ποιότητας και παροχής υπηρεσιών των καταστηµάτων της Ελευθερούπολης και για τις αγορές τους συνήθως κατευθύνονται στην πόλη της Καβάλας.

Αν χρησιµοποιούσατε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το κάνετε για εκλογικούς λόγους και για άλλους σκοπούς προβάλλοντας τον τόπο µας και τους επαγγελµατίες θα είχατε πετύχει πολλά πράγµατα για το ∆ήµο µας. ∆υστυχώς ακόµη και στην τουριστική προβολή, λείπει ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου Παγγαίου που να προβλέπει σύγχρονες δράσεις. Αντ’ αυτού επικρατεί ο αυτόµατος πιλότος.

Εµείς κάναµε προτάσεις που δεν αποδέχθηκε η ∆ιοίκηση, ασκήσαµε κριτική και µας λοιδόρησαν, ορισµένοι µάλιστα µε χυδαίο τρόπο. Έτσι φαίνεται ορισµένοι αντιλαµβάνονται την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θυµίζω τις επισήµανσης µας για την δηµιουργία ∆ηµοτικού Ενεργειακού πάρκου ώστε σαν ∆ήµο Παγγαίου να έχουµε ενεργειακή αυτάρκεια και να µπορούµε να προσφέρουµε χαµηλά ∆ηµοτικά Τέλη.

 Τις επισηµάνσεις µας για την ανάγκη κατασκευής νέου Σχολικού κτηρίου στην περιοχή της παραλίας Οφρυνίου και το γεγονός ότι όλες οι ανάγκες καλύπτονται από κοντέινερ.

Την ανάγκη να υπάρξει σχεδιασµός αναπτυξιακών έργων που να δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Το γεγονός ότι είµαστε ο µοναδικός ∆ήµος στην Ελλάδα ,ευλογηµένος µε τόσα θετικά

χαρακτηριστικά και µε βάση την απογραφή του 2022 έχει µειωθεί το 80% των οικισµών µας. Το γεγονός ότι Τουριστικοί προορισµοί όπως η Νέα Πέραµος, η Νέα Ηρακλείτσα, η παραλία Οφρυνίου άλλα και τα περισσότερα χωριά του ∆ήµου µας θυµίζουν βοµβαρδισµένα τοπία µε µεγάλα προβλήµατά στους ∆ηµοτικούς δρόµους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουµε ένα πλασµατικό προϋπολογισµό, χωρίς όραµα µε έργα που σέρνονται χρόνια, έναν προϋπολογισµό που δεν παράγει ανάπτυξη για το ∆ήµο Παγγαίου. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που µέχρι σήµερα παρέµειναν αταλάντευτοι στην παράταξη µας Σωστή επιλογή που έκλεισαν τα αυτιά τους στις σειρήνες των προσωπικών συµφερόντων, τους ∆ηµότες που διαχρονικά µας εµπιστεύονται γιατί γνωρίζουν καλά ότι ακολουθούµε ένα δρόµο διαφάνειας, αφιλοκερδούς προσφοράς για τον τόπο µας, δικαιοσύνης και προπαντός έχουµε καθαρό βλέµµα απέναντι σε καλά οργανωµένα συµφέροντα και κρυφές ατζέντες.

Όλα αυτά βέβαια περνούν στα ψιλά γράµµατα διότι θα µου απαντήσετε όπως απαντήσατε πριν ένα µήνα περίπου κατά την συζήτηση του Τεχνικού Προγράµµατος, έχουµε πρόσφατη λαϊκή ετυµηγορία.

Εύχοµαι το ισχυρό ποσοστό της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας να βαρύνει τη ζυγαριά περισσότερο προς την ακόµη µεγαλύτερη ευθύνη που έχετε τώρα απέναντί στους ∆ηµότες του ∆ήµου Παγγαίου παρά την αλαζονεία που επιδείξατε τα τελευταία τέσσερα χρόνια και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία στο έργο σας.»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑