Ειδήσεις

Published on September 16th, 2022 | by paggaiorama

0

Τζάμπα ξύλα από το Δασαρχείο Καβάλας…

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ…

Το Δασαρχείο Καβάλας, αναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά πρωτοβουλία κοινωνικής συνδρομής και υπηρεσιών, αυτή τη φορά επιλέγοντας το θέμα της υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις αυξημένες ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της επικείμενης χειμερινής περιόδου ανακοινώνει με το παρόν ότι προτίθεται να διαθέσει «ατελώς», χωρίς δηλαδή την καταβολή μισθώματος, σε οικογένειες ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που διαμένουν μόνιμα στην πόλη της Καβάλας, στην Τ.Κ. Αμυγδαλεώνα και στον οικισμό του «Σταυρού», αλλά και στην Τ.Κ. Κοκκινοχώματος, που δεν απολαμβάνουν των προνομίων της σχετικής ΔΑΔ Καυσοξύλευσης, τα υπολείμματα υλοτομιών, κυρίως κωνοφόρων, αλλά και πλατυφύλλων ειδών, που προέκυψαν κατά τη διενέργεια υλοτομικών εργασιών σε συστάδες κωνοφόρων του Δημοσίου συμπλέγματος Συμβόλου όρους, στα όρια του Δήμου Καβάλας, αλλά και από τις εργασίες καθαρισμών στο περιαστικό δάσος Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι ως ευπαθείς ομάδες θεωρούνται -κατά τον νόμο- όλοι οι συμπολίτες που ανήκουν στις κατηγορίες των ΑΜΕΑ ήτοι ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, Πολυτέκνων, Τριτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια ανέργων, συνταξιούχων ΟΓΑ, στρατεύσιμων οικογενειαρχών, οι οικογένειες των οποίων (στρατεύσιμων) κατά το χρόνο της θητείας τους είναι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω τόπων και οι οποίοι κατέχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο σχετικά δικαιολογητικά ή έγγραφα που πιστοποιούν την ανάλογη ιδιότητα και τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν στους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, προ ή κατά την έναρξη του εν λόγω ευεργετήματος.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για τη συλλογή και απόληψη αυτού του υλικού με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022 να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε έναν από τους Δασοφύλακες περιοχής:

  • Οδυσσέα Αντωνιάδη, τ/φ: 2313309964
  • Κωνσταντίνο Δαλακούρα, τ/φ: 2313309959
  • Βύρωνα Παπαδόπουλο, τ/φ: 2313309965
  • Πλουμή Καρακούση, τ/φ: 2313309966
  • Χρήστο Αβραάμ, τ/φ: 2313309946, -9962

ώστε η έναρξη του μέτρου να προγραμματιστεί για την ίδια κιόλας ημέρα, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, εκτός αν απρόβλεπτοι λόγοι επιβάλλουν την παράτασή του ή αναστολή του.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑