Ειδήσεις

Published on March 31st, 2022 | by paggaiorama

0

Τέλος Μαΐου η υποβολή αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες

Από την Διεύθυνση Δασών Νομού Καβάλας ανακοινώνεται ότι, με την υπ’ αριθ. 90794/29-3-2022 απόφαση (ΑΔΑ:9ΟΧΓΟΡ1Υ-ΔΣ9), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 584/15-1-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40), με την οποία αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 11791/14-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΤΘΟΡ1Υ-ΝΒΒ) απόφαση, ως προς το τμήμα που αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και άρχισε την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 31η Μαΐου 2022, ημέρα, Τρίτη. Υπενθυμίζεται ότι, οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα, ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται: α) στην έδρα της Υπηρεσίας, τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, Καβάλα, για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Θάσου, Τ.Κ. 64004, για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7π.μ.-3μ.μ., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις: ddas-kav@damt.gov.gr (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας), ή das-tha@damt.gov.gr (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου), ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313309973, 2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου), καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑