Ειδήσεις

Published on December 11th, 2023 | by paggaiorama

0

Σήμερα γιορτάζει το Παγγαίο μοναχικά όπως πάντα!

11 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Βουνών

Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία των βουνών και των ορεινών περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Βουνών ξεκίνησε το 2003, όταν η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ορεινά Συστήματα (UNEP – United Nations Environment Programme) πρότεινε τη δημιουργία μιας ετήσιας εκδήλωσης για να επισημάνει τη σημασία των ορεινών περιοχών στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Η ημέρα αυτή παρέχει την ευκαιρία να εστιαστεί η προσοχή σε διάφορα θέματα που αφορούν τα βουνά, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, και οικονομικών πτυχών. Επιδιώκει επίσης να υπογραμμίσει τη σημασία της διατήρησης και της βιώσιμης ανάπτυξης σε ορεινές περιοχές, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ποικιλομορφίας της φύσης που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές.

Το βίντεο αφιέρωμα στα βουνά και στις ψηλότερες κορυφές του κόσμου προσεγγίζει, με αυθεντικότητα ως προς την πιστότητα των εικόνων του, το πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων, φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών, των βουνών.

Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία των βουνών και των ορεινών περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Βουνών ξεκίνησε το 2003, όταν η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ορεινά Συστήματα (UNEP – United Nations Environment Programme) πρότεινε τη δημιουργία μιας ετήσιας εκδήλωσης για να επισημάνει τη σημασία των ορεινών περιοχών στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Η ημέρα αυτή παρέχει την ευκαιρία να εστιαστεί η προσοχή σε διάφορα θέματα που αφορούν τα βουνά, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, και οικονομικών πτυχών. Επιδιώκει επίσης να υπογραμμίσει τη σημασία της διατήρησης και της βιώσιμης ανάπτυξης σε ορεινές περιοχές, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ποικιλομορφίας της φύσης που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές.

Το βίντεο αφιέρωμα στα βουνά και στις ψηλότερες κορυφές του κόσμου προσεγγίζει, με αυθεντικότητα ως προς την πιστότητα των εικόνων του, το πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων, φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών, των βουνών.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑