Ειδήσεις

Published on March 30th, 2024 | by paggaiorama

0

Πόσο είναι το αποθεματικό του Δήμου Παγγαίου;

Σύμφωνα με την τελευταία 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου η κατάσταση έχει ως εξής:

Μετά τις ανωτέρω απαραίτητες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, ο
προϋπολογισμός του Δήμου Παγγαίου θα εμφανίζει:


ΕΣΟΔΑ : 54.943.540,98 €
ΕΞΟΔΑ : 54.931.734,08€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 11.806,90 €


Το Αποθεματικό κεφάλαιο όπως έχει διαμορφωθεί με την τελευταία αναμόρφωση ανέρχεται
σε: 11.806,90 € .


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑