Ειδήσεις

Published on January 30th, 2024 | by paggaiorama

0

Πόσα λαμβάνουν μηνιαίως;

Δήμαρχοι – Αντιδήμαρχοι

Τώρα όσον αφορά τους δήμους στο οποίους ο πληθυσμός είναι από 20.000 έως 100.000 (Δήμος Παγγαίου), η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420 ευρώ, του αντιδημάρχου στα 1.710 ευρώ ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει μηνιαίως 720 ευρώ.

Βουλευτές

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό βουλευτή, το καθαρό εισόδημα των Ελλήνων βουλευτών είναι 4.787 ευρώ.

Κάθε βουλευτής καταβάλλει μηνιαίως:

Κάθε μήνα, μαζί με τη βουλευτική αποζημίωση, στους βουλευτές πληρώνονται και:

Επίδομα οργάνωσης γραφείου το οποίο, για τους βουλευτές επαρχίας ανέρχεται στο ποσό των 831,36 ευρώ.

Οικογενειακή παροχή, με βάση τη δήλωση οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλει κάθε χρόνο ο βουλευτής.

Έξοδα κίνησης, τα οποία για τους βουλευτές των οποίων οι περιφέρειες έχουν αεροπορική σύνδεση με την πρωτεύουσα ανέρχονται σε 291 ευρώ. Για τους βουλευτές των οποίων οι περιφέρειες είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα καταβάλλεται το ποσό των 389 ευρώ.

Ταχυδρομικά τέλη: σε κάθε βουλευτή καταβάλλεται ποσό 909,31 ευρώ μηνιαίως που αφορά δαπάνες ταχυδρομικών τελών.

Ευρωβουλευτές

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ευρωκοινοβουλίου, όλοι οι ευρωβουλευτές παίρνουν τον ίδιο μισθό. Ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε €9.808,67 (Ιούλιος 01/07/2022).

Ο μισθός αυτός πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές της ΕΕ. Μετά την παρακράτηση αυτών, ο μισθός ανέρχεται σε €7.646,00.

Συμπερασματικά, τα ημερήσια και μηνιαία επιδόματα των ευρωβουλευτών φτάνουν το ποσό ενός επιπλέον μισθού. Αποτέλεσμα, το συνολικό μηνιαίο εισόδημα ενός ευρωβουλευτή να ανέρχεται σε περίπου 15.000-20.000 ευρώ.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑