Ειδήσεις

Published on December 14th, 2023 | by paggaiorama

0

Πρόστιμο και σφράγιση παιχνιδοκατασκευών στην Τούζλα

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου αποφασίστηκε το να εγκρίνει η Επιτροπή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε  ιδιοκτήτη της επιχείρησης καφέ, αναψυκτήριο – παιδότοπος που βρίσκεται στον οικισμό της Παραλίας Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου ως εξής:

Α. Τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών του παιδότοπου που λειτουργεί στην επιχείρηση.

Β. Την επιβολή προστίμου του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43650/07-06-2019 (ΦΕΚ 2213/08-06-2019 τεύχος Β΄).

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής. Αν η άδεια χορηγείται από τον δήμαρχο, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Το σκεπτικό είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 §3 της ΚΥΑ 36873/07 (ΦΕΚ 1364 Β/2-8-2007) ρητώς αναφέρεται « Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο παιδότοπος.

Εάν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια» .

Κατά της ανωτέρω πράξης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010 ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑