Ειδήσεις

Published on March 22nd, 2022 | by paggaiorama

0

Προσοχή στον δρόμο λόγω έργων οπτικών ινών

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αμφίπολης – Καβάλας λόγω εργασιών εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών

Αποφασίστηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά το χρονικό διάστημα από 22-03-2022 έως 24-03-2022, στην χ/θ 19+340 της Εθνική Οδό Αμφίπολης – Καβάλας, λόγω εργασιών εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά αυτή θα πραγματοποιείται μέσω του ελεύθερου ρεύματος κυκλοφορίας, εκ περιτροπής με τη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και σημαιοφόρων, οι οποίοι θα διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Τα έργα θα εκτελεσθούν από ώρα 08.00΄ έως 20.00΄, με διακοπή κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑