Ειδήσεις

Published on May 3rd, 2023 | by paggaiorama

0

Προεκλογικός και ο κυκλικός κόμβος Ελευθερούπολης;

Προχωράει το έργο «Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου εισόδου-εξόδου της Ελευθερούπολης από και προς Καβάλα σε κυκλικό κόμβο».

Το πρότζεκτ εξασφάλισε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και ανοίγει ο δρόμος για τη φάση της δημοπράτησης.

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την  έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου εισόδου-εξόδου της Ελευθερούπολης από και προς Καβάλα σε κυκλικό κόμβο», στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης, που προτείνεται από τον Δήμο Παγγαίου. Η εφαρμογή των όρων της ΑΕΠΟ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και την λειτουργία του έργου.

Το έργο προβλέπει τη διαμόρφωσης ενός κυκλικού κόμβου πλησίον της εισόδου της πόλης της Ελευθερούπολης, έδρας του Δήμου Παγγαίου και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Παπαχρηστίδη-Μητροπολίτη Αμβροσίου-Λεωφόρου Σερρών.

Πρόκειται για έργο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της συμβολής των υφιστάμενων οδών που στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση του οδικού δικτύου της κωμόπολης της Ελευθερούπολης. Το έργο θα αλλάξει το αστικό τοπίο της περιοχής με τη διαμόρφωση χώρων πράσινου και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας στη μετακίνηση των πεζών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει:

Α) Χωματουργικές εργασίες:

 εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες,

 αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών,

 δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγ. Ε4.

 επένδυση πρανών με φυτική γη

 πλήρωση νησίδων με φυτική γη

Β)Οδοστρωσία

 υπόβαση πάχους 0,20μ σε 2 στρώσεις των 0,10μ

 βάση πάχους 0,20μ σε 2 στρώσεις των 0,10μ

 υπόβαση οδοστρωσία μεταβλητού πάχους

Γ)Ασφαλτικά

 τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

 ασφαλτική προεπάλειψη

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,15μ με χρήση

κοινής ασφάλτου

 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,03μ

Δ)Σήμανση

 Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90μ

 Πινακίδα ρυθμυστική μεσαίου μεγέθους απλή όψης

 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40mm

 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό

Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί προμήθεια σκυροδέματος, προμήθεια σιδηρού οπλισμού, προμήθεια κοκκώδους υλικού και λοιπά αδρανή υλικά. Οι ανάγκες σε νερό θα καλυφθούν με την εγκατάσταση δεξαμενών νερού στο εργοτάξιο ενώ τα αναγκαία καύσιμα για την λειτουργία των μηχανημάτων έργου θα προμηθεύονται από κατάλληλους προμηθευτές.

Η φάση λειτουργίας του έργου περιλαμβάνει τη διέλευση των οχημάτων των κατοίκων της περιοχής, των επισκεπτών αυτής καθώς και των οχημάτων που πραγματοποιούν τις μετακινήσεις μεταξύ επαρχιών. Συνεπώς τα έργα κατά τη φάση λειτουργίας περιορίζονται στη συντήρηση του υπό μελέτη οδικού τμήματος από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑