Ειδήσεις

Published on January 20th, 2024 | by paggaiorama

0

Προάγεται ο Κώστας Σιμούδης με απόφαση Χρυσοχοίδη

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10, την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων

Σιμούδης Κωνσταντίνος του Σίμου

6ΒΑΕ46ΜΤΛΒ-ΛΔ4.pdf


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑