Ειδήσεις

Published on February 17th, 2022 | by paggaiorama

0

Παραμονεύουν μυκητιάσεις στους Παγγαιορείτικους αμυγδαλεώνες

Η αμυγδαλιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο διόγκωσης οφθαλμών έως τη λευκή κορυφή στις πιο πρώιμες περιοχές, όπως ενημερώνει και το Περιφερειακό Κέντρο Φυτοπροστασίας Καβάλας

Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μέχρι την καρπόδεση, με την άνοδο της θερμοκρασίας και τον περιορισμό της υγρασίας, η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μία σειρά μυκητολογικών προσβολών.

Μονίλια

Ο μύκητας προκαλεί ζημιές στα άνθη και τους βλαστούς. Τα άνθη φαίνονται σαν καμένα και οι βλαστοί φέρουν έλκη. Με βροχερό καιρό εμφανίζονται τεφρόχροες εξανθήσεις στα προσβεβλημένα φυτικά μέρη και εκκρίνεται κόμμι από τα έλκη και τις νεκρές κορυφές. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται κυρίως με την εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα στάδια της λευκής κορυφής, της πλήρους άνθησης και της πτώσης των πετάλων. Οι εφαρμογές μπορεί να συνεχιστούν και στο στάδιο του καρπιδίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις κλπ.).

Φόμοψη

Μικρά έλκη, νεκρώσεις οφθαλμών και κλαδίσκων του έτους και εν συνεχεία ξηράνσεις κλάδων και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα, αποτελούν τα συμπτώματα προσβολής από το μύκητα της φόμοψης. Η ζημιά ξεκινά συνήθως με τον σχηματισμό νεκρώσεων στη βάση ή γύρω από έναν οφθαλμό. Η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε αρκετές περιοχές κυρίως στην ποικιλία Φυρανιά (Ferragnes), που είναι ιδιαίτερα ευπαθής στη συγκεκριμένη ασθένεια, ενώ αντίθετα η ποικιλία Texas είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Η αντιμετώπισή της είναι δύσκολη καθώς ευνοείται όπως και οι άλλες μυκητολογικές ασθένειες από την ύπαρξη υγρασίας. Συνιστάται καταπολέμηση κατά το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών και στη συνέχεια κάθε φορά που δημιουονούνται ευνοϊκές συνθήκες (θερμ. 15-25 °C και βροχοπτώσεις) και το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Εξώασκος

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πάχυνση του ελάσματος και διόγκωση του κεντρικού νεύρου με ταυτόχρονη παραμόρφωση και συστροφή προς τα μέσα. Τα φύλλα αποκτούν κόκκινο – ιώδες χρώμα και είναι εμφανή από απόσταση. Συνιστάται καταπολέμηση στο στάδιο της διόγκωσης των ματιών και επανάληψη στην πτώση των πετάλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Η εξέλιξη της ασθένειας παύει με την άνοδο των θερμοκρασιών.

Κορύνεο

Το παθογόνο προσβάλλει φύλλα, καρπούς και βλαστούς. Στα φύλλα προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες οι οποίες στη συνέχεια αποξηραίνονται και πέφτουν παρέχοντας, αργότερα, την εντύπωση ότι το φύλλο έχει βληθεί από σκάγια. Στους καρπούς δημιουργούνται κηλίδες ανυψωμένες σαν σπυριά και στους βλαστούς μικρά έλκη. Συνιστάται καταπολέμηση στο στάδιο διόγκωσης των οφθαλμών και επανάληψη στην πτώση των πετάλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Πολυστιγμάτωση

Η εμφάνιση κίτρινων – πορτοκαλοκόκκινων κηλίδων στα φύλλα, η οποία εκδηλώνεται αργότερα αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας. Οι μολύνσεις των φύλλων διαρκούν μέχρι τα μέσα καλοκαιριού και σε έντονες προσβολές μπορεί να προκαλέσουν αποφύλλωση των δέντρων. Συνιστάται καταπολέμηση μετά την έκπτυξη των φύλλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Τονίζεται πως με εξαίρεση τη μονίλια, η οποία στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υφίστανται σημαντικές εκτάσεις αμυγδαλεώνων απαιτεί ετήσια συστηματική καταπολέμηση, οι υπόλοιπες ασθένειες πρέπει να αντιμετωπίζονται περιστασιακά κατά περίπτωση.

Φυτοφθόρα

Οι εδαφογενείς μύκητες του γένους Phytophtora προσβάλλουν κυρίως τον λαιμό των δέντρων και τα συμπτώματα τους γίνονται εμφανή αργότερα. Χαρακτηριστικά, ο φλοιός στο σημείο της προσβολής φαίνεται σκοτεινότερος, υδατώδης, σαν να είναι βρεγμένος. Τα ασθενή δέντρα εμφανίζουν αρχικά καχεκτική βλάστηση με φύλλα μικρά και κιτρινοπράσινα που πέφτουν στις αρχές του καλοκαιριού. Η ασθένεια ευνοείται από την υψηλή υγρασία του εδάφους, ιδίως στην περιοχή του λαιμού π.χ. όταν η άρδευση γίνεται με κατάκλυση. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται, προληπτικά, τα νεαρά δεντρύλλια να εγκαθίστανται σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη ενώ το σημείο ένωσης υποκειμένου εμβολίου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, να μη βρέχεται ο κορμός κατά την άρδευση, να καταστρέφεται η αυτοφυής βλάστησης πέριξ του κορμού με σκοπό την μείωση της εδαφικής υγρασίας και να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του κορμού κατά την διενέργεια καλλιεργητικών εργασιών. Ενώ σε περιπτώσεις προσβεβλημένων δένδρων θα πρέπει να προβαίνουμε σε απομάκρυνση του προσβεβλημένου τμήματος του κορμού και σε επάλειψη με πυκνό βορδιγάλειο πολτό ή κατάλληλη αλοιφή και να παρακολουθούμε με επισταμένη προσοχή την πορεία των δένδρων αυτών προκειμένου να μην εξαπλωθεί η ασθένεια και στα υπόλοιπα δένδρα του αμυγδαλεώνα.

Ευρύτομο

Το ευρύτομο διαχειμάζει ως αναπτυγμένη προνύμφη στους προσβεβλημένους καρπούς που παραμένουν στα δένδρα ή είναι πεσμένοι στο έδαφος. Για την αντιμετώπιση του ευρύτομου, η υπηρεσία μας εγκαθιστά δίκτυο κλωβών και εκδίδει Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Για περιπτώσεις, όμως μεμονωμένων αμυγδαλεώνων, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές από το δίκτυο των κλωβών της υπηρεσίας μας, προτείνεται στους αμυγδαλοκαλλιεργητές, προκειμένου να πετύχουν μία κατά το δυνατό στοχευμένη καταπολέμηση του εντόμου, να συλλέγουν «μουμιοποιημένα» αμύγδαλα με προνύμφες του εντόμου και να τα τοποθετήσουν σε καλώς αεριζόμενα δοχεία (κατά προτίμηση ξύλινα για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών). Τα δοχεία αυτά πρέπει να αναρτώνται σε δέντρα (ένας κλωβός / αμυγδαλεώνα) ώστε παρακολουθώντας τα, να προσδιορίζουν τον χρόνο εξόδου του ενηλίκου εντόμου και να εφαρμόζεται ο ψεκασμός στον κατάλληλο χρόνο με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και την περιστολή των επιπτώσεων τόσο στον οικονομικό, όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, την συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/syspest/syspest bfuncs crops.aspx


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑