Ειδήσεις

Published on April 4th, 2024 | by paggaiorama

0

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Οι πρόσφατες θεωρίες βιοηθικής τονίζουν τη σημασία της εκτίμησης της ζωής όλων των όντων, αναγνωρίζοντας της εγγενή αξία τους.

Μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτειότητας και βιωσιμότητας καθίσταται ανεπαρκής χωρίς τη συμπερίληψη της ηθικής για τα ζώα και την άμβλυνση της διχοτόμησης ανθρώπου-ζώου.

Το Γενικό Λύκειο Νικήσιανης, σε μια προσπάθεια να προωθήσει, να ευαισθητοπιήσει και να αναπτύξει τη φιλοζωία του μαθητικού πληθυσμού του, εκπόνησε μια σειρά βιωματικών δράσεων με έντονη τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε αυτές.

Γράψαμε φιλοζωικά μηνύματα με τα βιβλία μας, παίξαμε με τον Πέτρο, τον σκύλο του σχολείου μας, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και παρακολουθησαμε οπτικό υλικό με εστίαση στην σχέση αγάπης και αφοσίωσης μεταξύ ανθρώπου και ζώου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑