Ειδήσεις

Published on March 11th, 2024 | by paggaiorama

0

Ο Πρ. Μπρούσας ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Παγγαίου

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

Αναθέτουμε στον κ. Μπρούσα Πρόδρομο του Ιωάννη, τα καθήκοντα του Άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Παγγαίου από 21.02.2024 έως 31.12.2028.
Ειδικότερα ο ανωτέρω θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Δήμαρχο σε θέματα παιδείας και πολιτισμού του Δήμου Παγγαίου.
Θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον Δήμαρχο στο συγκεκριμένα θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και με φορείς του Δημοσίου, για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού…”.

Ήταν υποψήφιος με τον συνδυασμό ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑