Ειδήσεις

Published on January 27th, 2024 | by paggaiorama

0

Οι Ρουμάνοι έχουν πρωτιά στον τουρισμό της ΑΜ-Θ

ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ… ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΙΚΡΉ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ

Την ανάδειξη των Ρουμάνων τουριστών ως της μεγαλύτερης ομάδας τουριστών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τόσο σε αριθμητικά όσο και σε επίπεδο εισπράξεων, αναδεικνύει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για το 2022, η οποία δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι η Περιφέρεια ανακάμπτει πιο αργά από το μέσο όρο της χώρας όσο αφορά τον αριθμό των επισκεπτών, με μείωση κατά 71%, παρόλο που οι εισπράξεις ανέκαμψαν περισσότερο, και είναι μειωμένες κατά 17%.

Και αυτό γιατί είδαμε μια αύξηση που αγγίζει το 200% στην δαπάνη ανά επίσκεψη, αλλά και μια αλλαγή στην εθνικότητα των επισκεπτών, με τους Ρουμάνους να αντικαθιστούν τους Βούλγαρους ως η μεγαλύτερη ομάδα τουριστών, ενώ έχουν υψηλές δαπάνες ανά επίσκεψη σε σύγκριση με τους επισκέπτες από Βουλγαρία, Τουρκία, ακόμα και από Γερμανία.

Στην περιοχή του Παγγαίου οι Βούλγαροι υπερτερούν των Ρουμάνων και των άλλων τουριστών, και η Μέση Δαπάνη ανά Επισκέπτη είναι χαμηλή (δηλαδή ξοδεύουν λιγότερα από τους Ρουμάνους, Τούρκους, Γερμανούς κ.λ.π.)

Τα έσοδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης από τον τουρισμό το 2022, αντιπροσώπευαν το 2% (€ 508 εκατ.) των συνολικών εσόδων της χώρας ενώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας ανήλθε σε 6%.

Παραμένει μεγάλη η μείωση των επισκέψεων

Οι επισκέψεις στην Ελλάδα την περίοδο 2019-2022 κατέγραψαν μείωση κατά -14% (από 36,6 εκατ. το 2019 σε 31,4 εκατ. το 2022).

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης αντιπροσωπεύει το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2022, και την περίοδο 2019-2022, οι επισκέψεις στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης ανέκαμψαν πολύ πιο αργά από τις υπόλοιπες αγορές, σημειώνοντας πτώση κατά 71% (από 3,8 εκατ. το 2019 σε 1,1 εκατ. το 2022), βελτιωμένη όμως από το 2021 (όταν είχε μειωθεί κατά 91%).

Επιμέρους, όλες οι αγορές κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο, με εξαίρεση την αγορά της Ρουμανίας (+5%, από 310 χιλ. το 2019 σε 325 χιλ. το 2022).

Ενδεικτικά, οι υπόλοιπες αγορές:

Τουρκία (-46%, από 523 χιλ. το 2019 σε 283 χιλ. το 2022), Βουλγαρία (-93%, από 2,2 εκατ. το 2019 σε 151 χιλ. το 2022), Γερμανία (-24%, από 119 χιλ. το 2019 σε 90 χιλ. το 2022) και Λοιπές (-64%, από 684 χιλ. το 2019 σε 246 χιλ. το 2022).

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή για το 2022, οι επισκέπτες από την Ρουμανία κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο με 30% (8% το 2019) και ακολουθούν από την Τουρκία με 26% (14% το 2019), από την Βουλγαρία με 14% (57% το 2019), από την Γερμανία με 8% (3% το 2019) και από τις Λοιπές με 22% (18% το 2019).

Εκτόξευση της δαπάνης ανά επίσκεψη στην ΑΜΘ

Παρόλη την μείωση των επισκεπτών σε απόλυτους αριθμούς, παρατηρήθηκε δραματική αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη (ΜΔΕ), τόσο το 2021 όσο και το 2022, μειώνοντας τη διαφορά με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Την περίοδο 2019-2022, η ΜΔΕ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης σημείωσε αύξηση κατά +192% (από € 115 το 2019 σε € 334 το 2022).

Η αύξηση αυτή είναι απόρροια της αύξησης που σημείωσαν όλες οι επιμέρους αγορές: Ρουμανία (+177%, από € 160 το 2019 σε € 444 το 2022), Γερμανία (+24%, από € 308 το 2019 σε € 381 το 2022), Βουλγαρία (+473%, από € 46 το 2019 σε € 262 το 2022), Τουρκία (+50%, από € 172 το 2019 σε € 258 το 2022) και Λοιπές (+28%, από € 238 το 2019 σε € 305 το 2022).

Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Μέση Δαπάνη ανά Επισκέπτη (ΜΔΕ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης υπολείπεται κατά -76%, -36% και -39% της συνολικής ΜΔΕ που καταγράφηκε στην Ελλάδα τα έτη 2019, 2021 και 2022 αντίστοιχα.

Επιμέρους, η εικόνα είναι μικτή, με τις αγορές της Ρουμανίας (€ 160 το 2019, € 454 το 2021 και € 444 το 2022) και της Γερμανίας (€ 308 το 2019, € 717 το 2021 και € 381 το 2022) να καταγράφουν υψηλότερη ΜΔΕ και για τα 3 έτη σε σύγκριση με τον Μ.Ο. της Περιφέρειας, της Τουρκίας (€ 172 το 2019, € 273 το 2021 και € 258 το 2022) και των Λοιπών (€ 238 το 2019, € 397 το 2021 και € 305 το 2022) μόνο το 2019 ενώ αντίθετα η αγορά της Βουλγαρίας (€ 46 το 2019, € 229 το 2021 και € 262 το 2022) κατέγραψε χαμηλότερη ΜΔΕ και για τα 3 έτη σε σύγκριση με τον Μ.Ο. της Περιφέρειας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑