Ειδήσεις

Published on May 9th, 2023 | by paggaiorama

0

Οι παραγωγοί υπεύθυνοι καθαρισμού καναλέτων…

Καθώς και σε όλα τα τεχνικά έργα… ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης του Οργανισμού, οι παραγωγοί-κτηματίες είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, προστασία, καθαρισμό και συντήρηση καναλέτων καθώς και σε όλα τα τεχνικά έργα (φρεάτια, βάνες παροχής νερού κλπ.) που υπάρχουν στο ύψος των χωραφιών τους.

Επίσης απαγορεύεται η φύτευση οπωροφόρων δένδρων σε απόσταση τουλάχιστον (3) τριών μέτρων από τα καναλέτα.

Εφιστούμε την προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται ή κινούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού μας, όπου υπάρχουν αρδευτικά έργα και αποστραγγιστικά χωμάτινα κανάλια για την αποφυγή ατυχημάτων στους ιδίους, σε ζώα καθώς και σε μηχανήματά τους.

Ο Οργανισμός δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατύχημα που ενδεχομένως προκύψει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις βάση του κανονισμού άρδευσης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑