Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Οι αρμοδιότητες της αντιδημάρχου Όλγας Αμπατζιά

Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (χωρίς αντιμισθία) την Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας κα Αμπατζιά Όλγα του Παναγιώτη μεταβιβάζοντάς της, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Τα θέματα προβολής και τουρισμού.
 την τήρηση μητρώου και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία
 το σχεδιασμό και την εισήγηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής καθώς επίσης και η ευθύνη εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών.
 το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της
χώρας κλπ).
 την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

 τη συνεργασία με το Γραφείο ΤΠΕ για την τροφοδοσία της ιστοσελίδας του Δήμου με υλικό, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην τουριστική προβολή και στην ενημέρωση του τουριστικού κοινού.
 τη συνεργασία µε τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, µε σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.
 την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και η εποπτεία της πορείας υλοποίησής των.
 την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για την απόδοση των προγραμμάτων προβολής και ανάπτυξης του τουρισμού.
 την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης που καταρτίζει η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑