Ειδήσεις

Published on January 20th, 2023 | by paggaiorama

0

Ξεκινά η εξυγίανση του χώρου που έπεσε το Αντόνοβ

ΠΗΓΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MERIDIAN LTD

Από την Αποκεντρωμένη Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η απόφαση της A΄ Φάσης ενεργειών και μέτρων που προτείνονται από την εταιρεία «MERIDIAN LTD», για την εξυγίανση – αποκατάσταση του χώρου πτώσης αεροσκάφους «ANTONOV» στην περιοχή Παλαιοχωρίου, του Δήμου Παγγαίου, του Ν. Καβάλας.

Τη απόφαση έχει λάβει η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση σημειώνεται ότι στις 22 Ιουλίου 2022 υπήρξε έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας με το οποίο τους απεστάλη η έκθεση αποτελεσμάτων δείγματος χώματος και φυτικής ύλης της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών (όπως είχε αποσταλεί με το 22ο σχετικό).

Στις 08 Αυγούστου 2022) υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα του ΣΕΒΕ ως προ την πορεία των δειγματοληψιών για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πτώσης του αεροσκάφους σύμφωνα με το οποίο:

  • οι συγκεντρώσεις στο έδαφος καδμίου, μολύβδου και του αντιμονίου υπερβαίνουν κατά 12,5%, 20,4% και 110% αντίστοιχα τις τιμές στόχους της Ολλανδικής λίστας, αλλά είναι πολύ μικρότερες των τιμών επέμβασης,
  • η συγκέντρωση του σεληνίου είναι κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού του οργάνου,
  • οι συγκεντρώσεις των παραμέτρων που δεν περιλαμβάνονται στην Ολλανδική λίστα, και κυρίως του μαγγανίου και τιτανίου, οι οποίες είναι υψηλές σε σχέση με τις συγκεντρώσεις των άλλων παραμέτρων δεν μπορούν να αξιολογηθούν επί του παρόντος, οπότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τυφλών δειγμάτων. Ομοίως και για τις παραμέτρους των φωσφορικών και νιτρικών ιόντων, τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά των λιπασμάτων που αναμένονται ούτως ή άλλως στην περιοχή, λόγω του αγροτικού της χαρακτήρα.
  • σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΓΧΚ δεν ταυτοποιήθηκαν οργανικοί ρύποι στο έδαφος, ενώ ταυτοποιήθηκαν οργανικές ενώσεις στα φύλλα,
  • οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων κάδμιο, χρώμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος στα φύλλα είναι πολύ μικρότερος των επιθυμητών τιμών που δίνει ο ΠΟΥ.

Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε:

Έγκριση της Α΄Φάσης ενεργειών και μέτρων που προτείνονται από την εταιρεία «INTERGEO ΕΠΕ» για λογαριασμό της εταιρείας «MERIDIAN LTD», όπως αυτή παρουσιάζεται στην υποβληθείσα μελέτη και περιγράφεται κατά στάδια συνοπτικά στο 35 σχετικό.

Φάση Α΄

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει κυρίως τον εντοπισμό της πηγής ρύπανσης, την  ταυτοποίηση των επιφανειακών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) και

τη διαχείρισή τους.

Συγκεκριμένα, από την πτώση του αεροσκάφους και μετά την απομάκρυνση τμημάτων αυτού, καταγράφηκαν σε μικρές περιοχές (όπως αποτυπώνονται στην

υποβληθείσα μελέτη εξυγίανσης) ποσότητες αποβλήτων ως εξής:

Το σύνολο των προαναφερθέντων αποβλήτων θα υποστεί διαχείριση από

κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.

Φάση Β΄

Μετά το πέρας της Α΄Φάσης και την απομάκρυνση των αποβλήτων από τον χώρο,

θα εκπονηθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία μας προς έγκριση η Β΄ Φάση ενεργειών

και μέτρων της μελέτης εξυγίανσης- αποκατάστασης, που θα περιλαμβάνει

συνοπτικά τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο 1: Δειγματοληψίες και αναλύσεις εδάφους, επιφανειακών και

υπόγειων υδάτων για την καταγραφή της έκτασης του ρυπασμένου χώρου.

 Κεφάλαιο 2: Περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

 Κεφάλαιο 3: Εξέταση εναλλακτικών λύσεων-Επιλεγείσα λύση.

 Κεφάλαιο 4: Αναλυτική περιγραφή της επιλεγείσας λύσης.

 Κεφάλαιο 5: Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑