Ειδήσεις

Published on March 22nd, 2024 | by paggaiorama

0

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Καβάλας

ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ 4ΕΤΙΑ

Σε συνέχεια της σημερινής αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Ελευθέριος Κυριακίδης, Προέδρος
  • Θεόδωρος Μουριάδης, Αντιπρόεδρος
  • Κλέαρχος  Σαραντίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Φίλιππος Αναστασιάδης, Μέλος
  • Σάββας Μιχαηλίδης, Μέλος
  • Χρυσόστομος (Μάκης) Παπαδόπουλος, Μέλος
  • Απόστολος Παυλίδης, Μέλος

Το εν λόγω Δ.Σ. προέκυψε σε συνέχεια των εκλογών της αυτοδιοίκησης και της ολοκλήρωσης της θητείας του προηγούμενου και θα διοικήσει την εταιρεία για τη επόμενη 4ετία.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑