Ειδήσεις

Published on January 3rd, 2023 | by paggaiorama

0

Νέα μικρή μονάδα δωματίων στη Νέα Πέραμο

7 νέες αποφάσεις για έγκριση επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Καβάλα

ΜΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ)

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «AQUARIUS IKE» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (∆ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στη ∆ημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας 3* στην Νέα Πέραμο του ∆ήμου Παγγαίου της ΠΕ Καβάλας, δυναμικότητας 11 δωματίων και 24 κλινών (ΚΑ∆ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο ∆ήμο «ΠΑΓΓΑΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 888.740,39 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 888.740,39 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 341.290,05 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑