Ειδήσεις

Published on February 13th, 2022 | by paggaiorama

0

Μια χρέωση στην είσοδο και έξοδο από Μουσθένη

Όσοι οδηγοί χρησιμοποιούσαν τα πλευρικά διόδια για να μπουν και να βγουν στην έξοδο της Μουσθένης από την Εγνατία Οδό πλήρωναν διπλή χρέωση με αποτέλεσμα πολλοί να προτιμούν να μην την χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα τα καταστήματα εξυπηρέτησης να έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά, όπως και η Εγνατία.

Η Εγνατία Οδός ΑΕ εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους οδηγούς που αναφέρει σχετικά:

«Σε περίπτωση εξόδου στον επόμενο κόμβο (Α/Κ Μουσθένης) και επανεισόδου στην Εγνατία Οδό από τον ίδιο κόμβο (Α/Κ Μουσθένης) ενός χρονικού διαστήματος 60 λεπτών, δικαιούστε απαλλαγή ολόκληρου του αντίτιμου των διοδίων του πλευρικού σταθμού διοδίων Μουσθένης.

Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη στον εισπράκτορα του μετωπικού σταθμού διοδίων, της απόδειξης του πλευρικού σταθμού διοδίων.

Προσοχή: Η απαλλαγή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις λωρίδες με εισπράκτορα».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑