Ειδήσεις

Published on February 20th, 2024 | by paggaiorama

0

Μια θέση Δημοτικού Αστυνομικού για τον Δήμο Παγγαίου

Σύμφωνα με τη προκήρυξη 1Κ/2024 που εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο…

Απεστάλη τη Δευτέρα στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών, 1.213, θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αναλυτικά οι θέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με την προκήρυξη για τον Δήμο Παγγαίου έχει εγκριθεί ένας (1) Δημοτικός Αστυνομικός με εμπειρία από συνολικά ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ!


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑