Ειδήσεις

Published on December 28th, 2023 | by paggaiorama

0

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Αγ. Ανδρέα Παγγαίου

Από την 03-01-2024 έως και την 29-02-2024

Αποφασίστηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών στον κλάδο εισόδου στην Εγνατία Οδό προς Καβάλα, για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης του ανατολικού πλευρικού σταθμού διοδίων του Α/Κ Αγίου Ανδρέα, για το χρονικό διάστημα από την 03-01-2024 έως και την 29-02-2024.

Οι εργασίες επέκτασης θα εκτελεσθούν όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, και θα διεξαχθεί επί του σταθμού διοδίων, με αποκλεισμό της υφιστάμενης δεξιάς (διευρυμένης) λωρίδας κυκλοφορίας ενώ η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας κατά τη φορά των οχημάτων, πλάτους 3,50 μέτρων.

Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης, η οποία θα τοποθετηθεί καθ’ όλο το 24ώρο, τη συντήρηση αυτής και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση θα τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» ως τροπ. και ισχύει, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 905 τΒ). Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός εάν αυτές επιβάλλονται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης από το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα από την αρμόδια ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑