Ειδήσεις

Published on May 11th, 2024 | by paggaiorama

0

Κρατάμε “τεμπεσίρι” κύριε Υπουργέ!

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Οι παλιοί ταβερνιάρηδες είχαν ένα μικρό μαύρο πίνακα –την πλάκα– και εκεί σημείωναν με κιμωλία, με το τεμπεσίρι, τα βερεσέδια των πελατών, τα χρωστούμενα.

Η λέξη έχει επιβιώσει (just) με αυτή την έννοια στην έκφραση γράφω τεμπεσίρι –θέλει να πει η έκφραση πως σημειώνω ότι κάτι μου χρωστάς αλλά είτε δεν με νοιάζει να το ξεπληρώσεις, γιατί είναι ασήμαντο, είτε ξέρω ότι δεν πρόκειται να το ξεπληρώσεις, γιατί είσαι μπαταχτσής.

Υπάρχει επίσης και η έκφραση εσύ έχεις την πλάκα, εσύ και το τεμπεσίρι –δηλαδή, όλα τα εργαλεία και τα ατού τα έχεις στα χέρια σου και κάνεις κουμάντο.

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κατά την επίσκεψή του στην Καβάλα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε σε δύο έργα που αφορούν το Παγγαίο ανάμεσα στα 8 που εκτελούνται στην ΠΕ Καβάλας.

Τι είπε ο υπουργός:

ΕΡΓΟ 1ο

Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) (1ο Υποέργο της Πράξης).

Το έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού φράγματος, προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ, χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, με τελευταία εγκεκριμένη παράδοση του έργου τέλος του 2022.

Επειδή έχει εκτελεστεί άνω του 80% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, και συγκεκριμένα περίπου το 95%, δόθηκε κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Διεύθυνση του Υπουργείου είναι ο τελικός δικαιούχος του έργου, καθώς Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος Μαρμαρά, και για να εισέλθει αυτό στο στάδιο λειτουργίας του, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης πλήρωσης, μετά από έγκριση που θα χορηγηθεί από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων.

Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης έχουν – σε σημαντικό βαθμό – ολοκληρωθεί, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, και έχουν παραδοθεί, όπως αναφέρονται παρακάτω:

  •          Μητρώο Φράγματος, ενημερωμένο σε βαθμό που ανταποκρίνεται στη μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών κατασκευής του έργου (λόγω διακοπής εργασιών του έργου και αδυναμίας ολοκλήρωσης του δε δύναται να ολοκληρωθεί το Μητρώο του φράγματος του ΦΕΠΠ).
  •          Σχέδιο Παρακολούθησης, ολοκληρωμένο.
  •          Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης, ολοκληρωμένο σε ποσοστό 90%, υπολείπεται μόνο να προστεθούν  τα εγχειρίδια λειτουργία και συντήρησης των οργάνων και του εξοπλισμού που ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί.
  •          Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, ολοκληρωμένο.
  •          Μελέτη θραύσης φράγματος και  Διόδευσης Πλημμυρικού Κύματος, ολοκληρωμένη.

Η Σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε να ολοκληρωθεί αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου του φράγματος Μαρμαρά.

Έγινε αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, έχει εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της εργολαβίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής του φράγματος.

Είμαστε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή για να αξιολογήσουμε την ολοκλήρωση τόσο του έργου, όσο και της μελέτης των αρδευτικών δικτύων.

ΕΡΓΟ 2ο

Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Τεναγών Φιλίππων Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης για την αποτελεσματική άρδευση και στράγγιση της περιοχής υπό τα γεωμορφολογικά δεδομένα που δημιούργησε και θα συνεχίσει να διαμορφώνει η συνίζηση των εδαφών.

Η υπογραφή της σύμβασης, ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Η αρχικά εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης ήταν η 17η Σεπτεμβρίου 2020.

Η τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης είναι η 17η Μαΐου 2024.

Θα υπάρξει, σίγουρα, νέα παράταση, εξαρτώμενη από τη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων. (εκτιμάται ότι η παράταση μπορεί να είναι και 2 χρόνια)

Αξιολογείται η χρηματοδότηση του έργου, από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια, αφού θα απαιτηθούν και πρόσθετοι πόροι.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑