Ειδήσεις

Published on December 9th, 2022 | by paggaiorama

0

Ισχύουν οι μειώσεις για τον Δήμο Παγγαίου;

ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΜΘ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τη μείωση ή την απαλλαγή σε αρκετές περιπτώσεις, των δημοτικών τελών για το 2023 ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης.

Για άλλη μια χρονιά οι δικαιούχοι έκπτωσης από 50% έως 75%, αλλά και όσοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, από τις 13 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόκειται για τις εξής ομάδες:

Α.- Δικαιούχοι Έκπτωσης από 50% έως 75%

1. Οι πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000 € προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

2. Οι τρίτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 40.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

3. Οι άποροι και οι δικαιούχοι ΚΕΑ όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

4. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 18 μηνών- συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή μέχρι 15.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

5. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μέχρι το όριο των 15.000€, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

6. α. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66% και με ετήσιο εισόδημα έως 30.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

β. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, με ποσοστό 67% έως 79% και με ετήσιο εισόδημα έως 40.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 75%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία (6) περ. α+β, το ετήσιο εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Β.- Δικαιούχοι εξ ολοκλήρου Απαλλαγής

1. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και με ετήσιο εισόδημα έως 50.000€, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησης τους.

Για τη συγκεκριμένη ομάδα, το ετήσιο εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

2. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μέχρι το όριο των 10.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησής τους.

3. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 24 μηνών συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή 10.000€, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησής τους.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑