Ειδήσεις

Published on April 5th, 2024 | by paggaiorama

0

Θα απαγορευτεί και η πρόσβαση στο Λιμάνι Ν. Περάμου;

ΒΓΗΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ…

Από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε συνέχεια του ανακύψαντος τις τελευταίες ημέρες ζητήματος πρόσβασης των πολιτών, αλλά και τυχόν στάθμευσης οχημάτων στα κρηπιδώματα ελλιμενισμού επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων του κεντρικού λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ενημερώνουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί λιμένων, αλλά και υιοθέτησης των σχετικών Κανονισμών Ασφαλείας από την αντίστοιχη ελληνική, η πρόσβαση προσώπων σε χώρους εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλείας (ISPS), υπόκειται σε σειρά περιορισμών.

Επιπρόσθετα και σε συνέχεια αυστηρών εγκυκλίων του αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με ζητήματα υγιεινής και ασφαλείας (Safety and Security), η επιβολή των σχετικών μέτρων προστασίας των πολιτών και της ομαλής λειτουργίας της ναυσιπλοΐας καθίσταται αδιαπραγμάτευτη.

Από τη Διοίκηση της Ο.Λ.Κ  Α.Ε.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑