Ειδήσεις

Published on November 23rd, 2023 | by paggaiorama

0

Θέσεις για μάγειρες – καθαριότητα στον Δήμο Παγγαίου

ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ

Με προσωπικό καθαριότητας και μάγειρες αναμένεται να στελεχωθούν παιδικοί σταθμοί του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

  • Το ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου, προσλαμβάνει καθαριστές και μάγειρες για να εργαστούν με σύμβαση έως και τις 31 Ιουλίου 2024, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς:
  • Αγίου Ανδρέα
  • Παλαιοχωρίου

Για να συμμετέχει κανείς στην προκήρυξη, χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει την Δευτεροβάθμια ή την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ανάλογα την ειδικότητά του και να είναι από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών (όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα).

Θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παγγαίου: Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου», Διεύθυνση : Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, 64100, Ελευθερούπολη, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή» Δήμου Παγγαίου υπόψιν κας Βλαχάβα Γιασεμή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25920 24562


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑