Ειδήσεις

Published on March 6th, 2024 | by paggaiorama

0

Η Μπενή «κάρφωσε» τον δήμαρχο, η Βαρύτη τον αποτελείωσε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Την 26.02.2024, ηµέρα ∆ευτέρα , συνήλθε στις 12:00 το µεσηµέρι στην αίθουσα ∆ηµοτικού . Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, στην Ελευθερούπολη, σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Παγγαίου.

Τι είπε η Ελένη Μπενή

Παίρνοντας τον λόγο η Ελένη Μπένη, ανέφερε τα παρακάτω: «Ήµουν δέκα χρόνια σχεδόν ως Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Τουρισµού οπότε γνωρίζω ότι ο Τουρισµός είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι του ∆ήµου Παγγαίου, έκανα πολλές προσπάθειες και ενέργειες, όπως το visitPaggaio, αλλά το πρόβληµα – εµπόδιο όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι ανώτεροι και συγκεκριµένα ο ∆ήµαρχος λόγω του ότι δεν έδινε τα χρήµατα που απαιτούνταν για να κάνουµε οτιδήποτε για το Τουρισµό, ένα ακόµη πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε ήταν οι δεν

υπήρχε µόνιµος υπάλληλος συνεργάτης για το γραφείο Τουρισµού.

Για αυτό πρέπει να διεκδικήσουµε περισσότερα χρήµατα και συνεργάτη µόνιµο για το Γραφείο Τουρισµού και ελπίζω ο προϋπολογισμός της τουριστικής να υλοποιηθεί και να µην είναι για ακόµη µια χρονιά µια τυπική διαδικασία ότι ελπίζω ο προϋπολογισµός της τουριστικής να υλοποιηθεί και να µην είναι για µια ακόµη χρονιά µια τυπική διαδικασία».

Ο κ. Χατζηπαντελής ανέφερε ότι η περιοχή µας δεν έχει πρόβληµα κατά τους θερινούς µήνες, έχουµε πληρότητα, αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να προσελκύσουµε τουρίστες από Σεπτέµβριο έως Μάϊο

Η Βαρύτη ζήτησε μετρήσιμα αποτελέσματα

Ακολούθως τον λόγο έλαβε η επικεφαλής της µειοψηφίας κα Βαρύτη Μαρία και δήλωσε τα εξής:

«Αποδεχόµαστε την σύγκληση του δ.σ. ως κατεπείγον, µε δεδοµένο ότι πρέπει το σχέδιο να υποβληθεί στο Υπουργείο µέχρι τις 29.2.2024.

Ωστόσο εκφράζουµε σοβαρές επιφυλάξεις και για τη σπουδή µε την οποία εισάγεται, καθώς αντίστοιχα Σχέδια εισάγονται για διαβούλευση και ψήφιση τον Οκτώβριο ή Νοέµβριο κάθε έτους, αλλά και για την ουσία του σχεδίου.

Προέκυψε χωρίς την οποιαδήποτε διαβούλευση και δεν είχαµε τη δυνατότητα να διατυπώσουµε προτάσεις και σκέψεις, αφού µας ζητήθηκε να τις εκφράσουµε σε λιγότερο από 24 ώρες.

Ελπίζουµε η συναίνεσή µας να συνεπάγεται κάποιο οικονοµικό όφελος από την τουριστική προβολή του ∆ήµου που να εξηγεί το επείγον και να µην µείνουµε µόνο στη σύνταξη του σχεδίου.

Αυτό φυσικά θα φανεί στα αποτελέσµατα της έρευνας που θα διεξαχθεί τον Νοέµβριο 2024, σύµφωνα µε το Σχέδιο, όπου θα αξιολογηθεί η τουριστική επίδοση του ∆ήµου.

Το όφελος του ∆ήµου είναι το µόνο κριτήριο για την απόφασή µας, γι’ αυτό προτείνουµε άµεσα, µέσα στον Μάρτιο 2024 να ανατεθεί σε διαφηµιστική εταιρία η διεξαγωγή µελέτης και έρευνας για την τουριστική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει ο ∆ήµος για την επόµενη τουριστική περίοδο έτσι ώστε να αποδώσει στο µέγιστο η τουριστική προβολή του ∆ήµου»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑