Ειδήσεις

Published on April 29th, 2022 | by paggaiorama

0

Η ΚΥΑ λειτουργίας των κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου

Με τίτλο: «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την λειτουργία των κατασκηνώσεων της χώρας που λειτουργούνται από τους Δήμους, μεταξύ αυτών και η εγκατάσταση της Νέας Περάμου, Δήμου Παγγαίου.

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

  • Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου,
  • Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
  • Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Οικονομικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις δημόσιες και άλλες αρχές και λαμβάνει γνώση των εγγράφων, εγκυκλίων και υπολοίπων οδηγιών των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τα καθήκοντά του εκτελούνται από τον Αντιπρόεδρο.

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται παιδιά απαγορεύεται η λειτουργία καντίνας ή κυλικείου. Επιτρέπεται μόνο κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται οικογένειες, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες. Το ποσοστό κέρδους ανέρχεται σε 15% βάσει των τιμολογίων αγοράς, τα οποία εκδίδονται στο όνομα του ιδιώτη μισθωτή της καντίνας, και όχι της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. Την επίβλεψη για τη σωστή λειτουργία της, έχει το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. Το ποσόν που καταβάλλεται από τον ιδιώτη μισθωτή στην Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση, διατίθεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών κ.λ.π.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Για την κατασκήνωση της Νέας Περάμου δήμου Παγγαίου, προβλέπεται να φιλοξενήσει για το καλοκαίρι του 2022:

1.480 άτομα, ήτοι: 700 παιδιά (2 περίοδοι Χ 200 παιδιά και 1 περίοδος Χ 300 παιδιά), 480 άτομα με αναπηρίες (4 περίοδοι Χ 120 ΑμεΑ) και 300 ηλικιωμένα άτομα (2 περίοδοι Χ 150 άτομα με αναπηρίες). 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑