Ειδήσεις

Published on March 6th, 2023 | by paggaiorama

0

Ηλεκτρονικά η εγγραφή παιδιών σε δημοτικά – νηπιαγωγεία

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και των προνηπίων/νηπίων που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται τα προνήπια που γεννήθηκαν το 2019.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Α’ τάξη θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως καθορίζεται και ανακοινώνεται από τις Σχολικές Μονάδες στους πίνακες ανακοινώσεων ή στις ιστοσελίδες τους.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή προνηπίων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr/, στα Νηπιαγωγεία βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες να αναζητηθούν από τους πίνακες ανακοινώσεων και τις ιστοσελίδες των Σχολικών Μονάδων.

«Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας»

Οδηγίες για γονείς/κηδεμόνες:

 • Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στην υπηρεσία «Πρώτη εγγραφή» μέσω της ιστοσελίδας gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.
 • Επιλέγουν το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει το νήπιο/προνήπιο ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας.
 • Συμπληρώνουν email (προαιρετικά) και κινητό τηλέφωνο.
 • Επιλέγουν το τέκνο για το οποίο υποβάλουν αίτηση ή συμπληρώνουν τα στοιχεία του σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένα (απαιτείται ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού π.χ. δικαστική απόφαση επιμέλειας, ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας).
 • Συμπληρώνουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους και αναρτούν σχετικό έγγραφο που να την αποδεικνύει (ΔΕΚΟ, συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο έγγραφο).
 • Εφόσον υπάρχουν, συμπληρώνουν τα στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στη σχολική μονάδα.
 • Δηλώνουν, αν επιθυμούν, τη φοίτηση σε ολοήμερο/πρόωρη υποδοχή, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στη σχολική μονάδα.
 • Καταχωρούν τα στοιχεία των συνοδών και επιλέγουν τη δήλωση «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
 • Ενημερώνονται από την εφαρμογή για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν στη σχολική μονάδα (ΑΔΥΜ, βιβλιάριο υγείας, γνωμάτευση ΚΕΣΥ κ.λπ.)
 • Δηλώνουν υπεύθυνα ότι ασκούν γονική επιμέλεια.
 • Υποβάλλουν την αίτηση.
 • Λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο για την πορεία της αίτησής τους.
 • Σημείωση: Αν η αίτηση χρειάζεται διόρθωση το σχολείο την επιστρέφει στον γονέα, ειδάλλως την κάνει αποδοχή. Η αποδοχή της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη σχολική μονάδα που έχει δηλωθεί. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου καθορίζεται μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και τις διαθέσιμες θέσεις του νηπιαγωγείου.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή η καταχώριση γίνεται με παρουσία τους στο νηπιαγωγείο από τον Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη.
 • Για μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑