Ειδήσεις

Published on May 9th, 2022 | by paggaiorama

0

Ευρύτοµο απειλεί τις αµυγδαλιές του Παγγαίου

Από επιτόπιους ελέγχους σε αµυγδαλεώνες και παρατηρήσεις που έγιναν στο δίκτυο των κλωβών διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έξοδος και η έναρξη της πτήσης του ευρύτοµου (Eyrytoma amygdali) στις περιοχές του νοµού Καβάλας (περιοχή Παγγαίου), ενώ συνεχίζεται η έξοδος και πτήση του εντόµου στις περιοχές του νοµού Σερρών.

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας, οι ψεκασµοί θα πρέπει να γίνονται µε τις εγκεκριµένες δραστικές ουσίες κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας µε ηλιοφάνεια, οπότε παρατηρούνται µεγαλύτεροι πληθυσµοί ενηλίκων ατόµων σε δραστηριότητα.

Να σηµειωθεί ότι συνιστάται επανάληψη ανά 7-8 ηµέρες, µέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου.

Παράλληλα, για τον περιορισµό της σεπτορίωσης σε φιστικιές της Κεντρικής Ελλάδας, οι γεωπόνοι από το Βόλο συνιστούν προληπτικό ψεκασµό στο βλαστικό στάδιο που το περικάρπιο θα αποκτήσει µήκος 1 εκατοστό.

Οι ψεκασµοί θα πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε την ένταση της προσβολής στο δενδροκοµείο και στην περιοχή, και εφόσον επικρατούν συνθήκες υψηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας.

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία. Έτσι, οι μολύνσεις ξεκινούν την άνοιξη και μπορούν να συνεχιστούν μέχρι την πτώση των φύλλων, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑