Ειδήσεις

Published on November 17th, 2022 | by paggaiorama

0

Επικύρωση των Δασικών Χαρτών Παγγαίου με ΦΕΚ

Από τη Διεύθυνση Δασών Καβάλας, ανακοινώνεται ότι η υπ’ αριθ. 385085/31-10-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την Κύρωση του Δασικού Χάρτη για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3889/2010) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 777/τ.Δ΄/7-11-2022 και έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΨΠΚ4653Π8-ΙΝΡ.

Οι μερικώς και ολικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθ. 17 του ν.3889/2010 να τηρούνται στον ιστότοπο της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/ μέσω του οποίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών για κάθε ενδιαφερόμενο.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑