Ειδήσεις

Published on October 4th, 2023 | by paggaiorama

0

Ενημέρωση για το νέο Leader αλιείας στη Ν. Πέραμο

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ, Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος ΑΕ» ως ΟΤΔ που δραστηριοποιούνται στην Αλιευτική Ζώνη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής πρότασης διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός τοπικού προγράμματος LEADER Αλιείας στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το νέο «Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021 – 2027», σας καλούμε σε δημόσια διαβούλευση για να καταγράψουμε μαζί τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να τις ιεραρχήσουμε έτσι ώστε να καθοριστεί η τοπική στρατηγική και οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα διαβουλεύσεων αναλύεται ως εξής:

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 – 18.00, στη Νέα Πέραμο Καβάλας στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Περάμου

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου – 17:30, στη Κεραμωτή στο Ενοριακό Κέντρο Κεραμωτής

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 – 12:00, στο Λιμένα Θάσου στην Αίθουσα του Καλογερικού

Το Όραμα του νέου προγράμματος είναι η Μετάβαση σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αρμονικά ενταγμένων στο πλαίσιο της κυκλικής και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Στόχοι του νέου προγράμματος είναι α) η Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στοχευμένων περιοχών με γνώμονα τη γαλάζια ανάπτυξη και την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, β) η Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού του τοπικού παραγωγικού συστήματος με την ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής στη βάση της έξυπνης εξειδίκευσης, γ) η Ενδυνάμωση της νησιωτικής και παράκτιας επιχειρηματικότητας και των τοπικών συνεργατικών σχημάτων και δ) η Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑