Ειδήσεις

Published on February 4th, 2023 | by paggaiorama

0

Διαφημίζουν σταφύλι Παγγαίου σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Spec 2,3 εκατ. ευρώ για προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταφυλοπαραγωγών Παγγαίου – Σύμβολο, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινότητας Φλαμουριάς και η ρουμάνικη Hortifruct SRL διεξάγουν από κοινού ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «Προώθηση ευρωπαϊκών φρέσκων φρούτων και λαχανικών στις αγορές Ισπανίας, Γαλλίας και Γερμανίας».

Στόχος του έργου είναι η προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στις τρεις προαναφερθείσες αγορές, οι οποίες εμφανίζουν υψηλή αναπτυξιακή δυναμική σε επίπεδο ευρωπαϊκών φρέσκων προϊόντων.

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης ευρωπαϊκών φρέσκων φρούτων και λαχανικών και η αύξηση του μεριδίου τους στις αγορές αυτές. Μεταξύ άλλων, η σύμβαση περιλαμβάνει τη διαχείριση δημοσίων σχέσεων, τη δημιουργία website, social media, mobile apps, διαφήμιση, εργαλεία επικοινωνίας, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και point of sales promotion.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα και μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.249.966 ευρώ.

Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η ημέρα Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑