Ειδήσεις

Published on April 24th, 2024 | by paggaiorama

0

Διαβούλευση για το Τρικάναλο Τεναγών Φιλίππων

Με απόφαση του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Πιτιακούδη, ξεκίνησε ο κύκλος της διαβούλευσης για το έργο που πρόκειται να εκτελέσει η Περιφέρεια ΑΜΘ στο Τρικάναλο των Τεναγών στον κάμπο των Φιλίππων.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο εγγειοβελτιωτικό που θα βοηθήσει στην άρδευση των Τεναγών και στην εξοικονόμηση υδάτινου δυναμικού.

Με την Πρόσκληση αυτή καλούνται οι εμπλεκόμενοι να εκφράσουν τις απόψεις τους ώστε μετά να ξεκινήσει η διαδικασία της Δημοπράτησης του έργου!


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑