Ειδήσεις

Published on November 29th, 2022 | by paggaiorama

0

Για ξύλευση στο Φράγμα Μαρμαρά!

ΞΥΛΕΥΣΗ (ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ) ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ‘’ΜΑΡΜΑΡΑ’’

Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις ισχύουσες από το νόμο διατάξεις και τις εκδοθείσες σχετικές διοικητικές πράξεις των αρμοδίων φορέων, την  ανάγκη αποψίλωσης της περιοχής της ζώνης κατάκλυσης κατόπιν της πλήρωσης του υπό κατασκευή φράγματος του χειμάρρου «Μαρμαρά» (περιοχής Συμβόλου Όρους), όπου αυτή επιτρέπεται και αναλογιζόμενοι την ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις δαπάνες θέρμανσης των κατοίκων της Π.Ε. Καβάλας, υποδεικνύουμε την ξήλευση για ιδιωτική χρήση, της περιοχής ζώνης κατάκλυσης του χειμάρρου «Μαρμαρά» (περιοχής Συμβόλου Όρους), αρμοδιότητας της Π.Ε. Καβάλας.

Για την ξήλευση ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που καθιερώθηκαν με την αρ.πρωτ.4197/5-03-2019 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Καβάλας «Έγκριση διενέργειας έκτακτης κάρπωσης στην επιφάνεια της ζώνης κατάκλυσης του χειμάρρου «Μαρμαρά» περιοχής Συμβόλου Όρους, λόγω κατασκευής φράγματος, για το διαχειριστικό έτος 2019», με ιδιαίτερη μνεία για την προστασία του Δάσους Πλατάνου που βρίσκεται ανάντι της θέσης Φ3. Η ξύλευση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και βάσει των τιθέμενων όρων και προϋποθέσεων, μετά από αιτιολογημένο αίτημα εκάστου ενδιαφερομένου ή Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου που εντάσσεται στις περιοχές ευθύνης Π.Ε. Καβάλας και θα γίνεται με ίδιο εξοπλισμό και δαπάνη μεταφοράς του ενδιαφερομένου, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος.

Για πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε στα τηλ. 2513503261 ή 6974971105.

Η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εξασφαλίζουν την προστασία και την ελάφρυνση των πολιτών της Π.Ε. Καβάλας.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑