Ειδήσεις

Published on February 13th, 2022 | by paggaiorama

0

Από ην βυζαντινή παράδοση του Παγγαίου

Η Καβάλα αποτελεί κέντρο της ψαλτικής με πλούσια παράδοση στην οποία συνέβαλαν οι τόσο οι επαφές με το κέντρο του Ελληνισμού την Κωνσταντινούπολη, όσο και η επιχώρια μουσική παράδοση του Παγγαίου.

Ματθαίος Τσαμκιράνης αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος αυτού του ύφους πότισε με τις υποδειγματικές ερμηνείες του και το σπάνιο φωνητικό του τάλαντο αυτή τη παράδοση. Στην ηχογράφηση που ακολουθεί ψάλει το περίφημο Δοξαστικό της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι»  στην οποία διακρίνεται το ρωμαλέο ύφος και η άριστη διαχείριση των χαρακτηριστικών του ήχου με τα οποία λαμπρύνει το μέλος.

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτόν κατέκρινας Κύριε, καί Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καί στεναγμοῖς ἱλασμόν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γάρ προσίεσαι, τούς μεγαλόφρονας λογισμούς, καί τάς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διό καί ἡμεῖς σοί προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι’ ἡμᾶς· Παράσχου τήν ἄφεσιν καί τό μέγα ἔλεος».

Ο απαράμιλλος ερμηνευτής της Ψαλτικής τέχνης Ματθαίος Τσαμκιράνης | Ιβνό δαβνα (pemptousia.gr)

10: www.pemptousia.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑