Ειδήσεις

Published on April 10th, 2023 | by paggaiorama

0

Απαγορεύεται το ψάρεμα στα Τενάγη και καναλάκια

Απαγόρευση της αλιείας στα εσωτερικά νερά για το έτος 2023

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας, απαγορεύεται από 15 Απριλίου μέχρι  30 Μαΐου 2023 η ενάσκηση της  επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων,

α) στον ποταμό Νέστο,

β) στα Τενάγη Φιλίππων 

γ) στα αρδευτικά κανάλια

δ) στους παραποτάμους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Για τους παραβάτες της παραπάνω απόφασης προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου και απαγόρευση άδειας αλιείας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑