Ειδήσεις

Published on January 4th, 2023 | by paggaiorama

0

Αντλούμε αισιοδοξία για τη νέα χρονιά!

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου επί τω Νέω Έτει 2023

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου επί τω Νέω Έτει 2023

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί καί πατέρες

Ἀπό σήμερα, πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, νέο ἔτος μᾶς χαρίζει ἡ ἀπέραντη καί ἀνεξιχνίαστη Ἀγάπη καί Φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Ἄς Τόν εὐχαριστήσουμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, διότι παρά τίς δυσκολίες, τίς ἀγωνίες καί τούς φόβους πού ἀντιμετωπίσαμε τό περασμένο ἔτος ἡ ζωή πάλλει στά στήθη μας καί μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀπασχολούμαστε μέ τά καθημερινά μας ἔργα καί νά ἀπολαμβάνουμε τά πολύτιμα ἀγαθά τῆς ὑγείας. Καί μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μας πρός τόν Θεόν, τόν χορηγό κάθε καλοῦ στή ζωή μας, ἄς πείσουμε τόν ἑαυτό μας ὁ καθένας τή καινούργια χρονιά νά ἀντλοῦμε αἰσιοδοξία καί δύναμη ἀπό τήν ἀνεξάντλητη Πηγή τῆς  Ἀγάπης καί Πρόνοιάς Του.

Εἶναι δυστυχῶς ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἐπί δύο καί πλέον ἔτη δοκιμασία τῆς ὑγείας μας ἐξ αἰτίας τῆς γνωστῆς πανδημίας κλόνισε καί τήν εὔθραστη ψυχική ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Ἠ διαρκής ἀγωνία πῶς νά ἀποφύγουμε τόν μολυσμό τῆς ἀσθένειας, οἱ καθημερινές δυσάρεστες εἰδήσεις γιά τήν ἐξέλιξή της ἐξασθένησαν τήν αἰσιόδοξη πλευρά μας. Δημιούργησαν σοβαρή ἀνασφάλεια μέ δυσάρεστο ἀποτέλεσμα νά τραυματισθεῖ ἡ ψυχή. Ὅπως μᾶς βεβαιώνουν εἰδικοί ἐπιστήμονες, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ὑγεία καί τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, ἡ προλαβούσα πανδημία αὔξησε τά ψυχικά νοσήματα. Μεγάλωσε ἐπικίνδυνα τό βάρος στή ψυχή μας, ὥστε γιά νά τό σηκώσουμε νά χρειασθοῦμε νά πάρουμε ἐπιπρόσθετα καί χημικά συμπληρώματα, δηλαδή ψυχοφάρμακα.

Πῶς ἔσβησε τό χαμόγελο; Πῶς ἡ ἀγωνία βρῆκε μόνιμο καταφύγιο τή ψυχή μας; Ἀλλά τά θλιβερά αὐτά ἀποτελέσματα τῆς πανδημίας τοῦ καιροῦ μας δέν τρομάζουν τόν πιστό χριστιανό. Δέν τοῦ ἀφαιροῦν τήν αἰσιόδοξη ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς. Πρῶτον διότι ἔμαθε καλά ὅτι ἡ παρούσα ζωή εἶναι πάλη καί ἀγώνας καί ἀσταμάτητος πόλεμος ἀνάμεσα σέ δυσκολίες καί πειρασμούς, καί ὄχι ἄνεση καί ἀπολαύσεις. Δέν ξεχνᾶ τό λόγο τοῦ Διδασκάλου του. «Ἐν τῶ κόσμω τούτω θλίψιν ἕξετε» (Ἰωάννου 16,33). Δεύτερον ὁ καλός χριστιανός δέν πτοεῖται καί δέν συντρίβεται ἀπό καμία δυσάρεστη ἐξέλιξη, ἀπό καμία ἀρρώστια, διότι ξέρει τό καλύτερο καί πιό ἀποτελεσματικό καί σωτήριο φάρμακο. Ξέρει καλά τόν Ἰατρό γιά νά βρεῖ κοντά Του τή θεραπεία του. Σάν αὔρα δροσερή ἔρχεται στή ψυχή του, μέσα στό καμίνι τῆς χειρότερης δοκιμασίας ἡ θεία καί γλυκυτάτη φωνή Του. «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθαίου 11,28). Ὅσοι ἔχετε κουρασθεῖ ἀπό τά βάσανα τῆς ζωῆς, ὅσοι δέν μπορεῖτε νά σηκώσετε τό βάρος τῆς ψυχῆς σας ἐλᾶτε σέ Μένα καί Ἐγώ θά σας ξεκουράσω.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἄς μήν ἐπιτρέψουμε καμία πανδημία, κανένας πειρασμός, ὅσο σκληρός καί νἆναι, νά βαρύνει ἐπικίνδυνα τή ψυχή μας. Νά ἀφαιρέσει τό ὀξυγόνο τῆς αἰσιοδοξίας μας. Νά φέρει θλίψη καί κατάθλιψη καί συντριβή στή ψυχή μας. Ὑπάρχει ὁ Ἰατρός. Ὑπάρχει ὁ Βοηθός. Ὑπάρχει ἡ Ἀγάπη ἡ ἀτέλειωτη καί Στοργή. Ὁ πατέρας, ὁ Φίλος, ὁ Ἀδελφός. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,ὁ Ὤν εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Εὐτυχισμένο καί αἰσιόδοξο τό Νέο ἔτος

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Παντοτινός εὐχέτης σας


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑