Ειδήσεις

Published on March 6th, 2024 | by paggaiorama

0

Αντιδρούν για την εγκατάσταση βιομηχανίας σκυροδέματος

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΥΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στο δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης θέμα αποδοχής Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας που ήρθε από την Τοπική Κοινότητα Κάρυανης,

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με την αριθ. 1/2024 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κάρυανης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ορφανού του ∆ήµου Παγγαίου µε θέµα: «Ψήφισµα ∆ιαµαρτυρία για την εγκατάσταση βιοµηχανίας παραγωγής σκυροδέµατος από την εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», µε συνηµµένη την διαµαρτυρία µε υπογραφές κατοίκων-ιδιοκτητών ακινήτων – αγροτεµαχίων, η οποία αναφέρει τα εξής:

« Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, περί ώρα 16:15 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και κάτοικοι του οικισµού.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του χωριού και ανέφερε ότι έχουµε ενηµερωθεί, καθυστερηµένα, ότι αποφασίστηκε η εγκατάσταση βιοµηχανίας παραγωγής σκυροδέµατος από την εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ στο αγροτεµάχιο υπ’ αριθ. 631 Ορφανίου του ∆ήµου Παγγαίου σε απόσταση ένα χιλιόµετρο από την παραλία και κατέθεσε στο σώµα ψήφισµα-διαµαρτυρία µε υπογραφές των κατοίκων-ιδιοκτητών ακινήτων αγροτεµαχίων.

Τα µέλη του Συµβουλίου λαµβάνοντας υπ’ όψη την ∆ιαµαρτυρία-Ψήφισµα των κατοίκων και την εισήγηση του Προέδρου, µετά από διαλογική συζήτηση, ΨΗΦΊΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ…αποδεχόμενοι το:

ΨΗΦΙΣΜΑ_∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας για τις εν λόγω ενέργειες, για τις οποίες ουδέποτε
λάβαµε γνώση, καθώς είµαστε ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων- αγροτεµαχίων, που άµεσα
επηρεάζονται από την εγκατάσταση της βιοµηχανίας σκυροδέµατος.

Τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από τη λειτουργία της µονάδας (ηχορύπανση, σκόνη,
ενδεχόµενη µόλυνση) και οι περιορισµοί στην τουριστική εκµετάλλευση των ακινήτων
(απαγόρευση ίδρυσης τουριστικών µονάδων και παραθεριστικών κατοικιών) όχι µόνο µειώνουν
την τρέχουσα αξία των ακινήτων µας, αλλά υποθηκεύουν και το µέλλον της περιοχής καθώς είναι
εµφανής η προσπάθεια να ανατραπεί ο σχεδιασµός που θέλει την ευρύτερη παράκτια ζώνη ως
αναπτυσσόµενη τουριστική περιοχή διεθνούς ενδιαφέροντος.


Με βάση τα παραπάνω καλούµε τον ∆ήµο Παγγαίου να παρέµβει ώστε να σταµατήσουν όλα εκείνα
τα σχέδια που ερήµην όλων µας υποβαθµίζουν την περιοχή και την ανάπτυξή της.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑