Ειδήσεις

Published on March 27th, 2024 | by paggaiorama

0

Έλλειμα 306.191,11 ευρώ (2023) στην Κοινωφελή Επιχείρηση

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Παγγαίου μαθαίνουμε για την έκθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2023 στο οποίο ουσιαστικά ολοκλήρωσε και την διαδρομή της.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή αναφέρεται ότι στην χρήση του 2023 η Κοινωφελής παρουσίασε έλλειμα της τάξης των 306.191,11 ευρώ.

Το έλλειμα της χρήσης αφορά 56.665,64 ευρώ για την συνήθη λειτουργία της επιχείρησης και ποσό 250.325,47 ευρώ για λογιστικές τακτοποιήσεις όπως αναφέρει η έκθεση.

Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά η Κοινωφελής χρηματοδοτείται από το Ταμείο του Δήμου άρα από τα δημοτικά έσοδα τα οποία επιβαρύνονται και θα επιβαρυνθούν με την μέχρι σήμερα λειτουργία της.

Η επιχείρηση είχε και έσοδα για το 2023 της τάξης των 296.352,28 ευρώ.

Η διαφορά ανάμεσα στα έξοδα της Κοινωφελούς για το 2023 που ήταν 602.543,39α ευρώ και των εσόδων 296.352,28 ευρώ, βγάζει το έλλειμα των 306.191,11 ευρώ.

Στην ανάλυση των εξόδων αναφέρεται ότι ξοδεύτηκαν για το 2023 για ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ποσό της τάξης των 105.628,56 ευρώ, για ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 6.300,89 ευρώ και για ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ποσό της τάξης των 31.201,24 ευρώ!


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑