Ειδήσεις

Published on September 9th, 2023 | by paggaiorama

0

Νέο leader με επιδότηση έως 70% και στο Παγγαίο

ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

  • Σε δραστηριότητες Τουρισμού Εστίασης Καταλυμάτων, Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων βιοτεχνία εμπόριο πολιτισμό, εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα LEADER αφορά τις περιοχές της  Θάσου και  της Καβάλας .Η επένδυση μπορεί να κυμανθεί, μέχρι και 600.000€ , σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων.

Οι δραστηριότητες που επιδοτεί το πρόγραμμα είναι:

 Τουρισμός καταλύματα ξενοδοχεία , Εστίασή , αθλητικοί χώροι παιδικοί σταθμοί πολιτισμός , οικοτεχνία, χειροτεχνεία μεταποίηση , βιοτεχνία , μεταποίηση αγροτικού προϊόντος. Και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση των οικοδομικών αδειών εφ όσον πρόκειται για κατασκευή.

19.2.2.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ​λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής​.

Σε ποιους απευθύνεται

​​​Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5 όπου ενισχύονται μόνο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί.

​​​​​​Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ​.

Περίοδος υποβολής

από 28/8/2023 έως 6/11/2023 (ώρα 15:00)

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος η οποία αποτελείται από το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Π.Ε.​​​​​ Καβάλας και Θάσου.  ​​

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Δ.Κ Καβάλας, Τ.Κ Νέας ​Καρβάλης και Τ.Κ ​​Χαλκερού.​​​​​​


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑