Ειδήσεις

Published on July 2nd, 2023 | by paggaiorama

0

84 προσλήψεις για τις κατασκηνώσεις Ν. Περάμου…

Ο Δήμος Παγγαίου προχώρησε στην πρόσληψη από 01/07/2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη των
αναγκών στελέχωσης των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων Νέας Περάμου.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια – Προβολή Φορέα ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (diavgeia.gov.gr)


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑