Ειδήσεις

Published on October 26th, 2022 | by paggaiorama

0

Που επιτρέπεται το ψάρεμα στο λιμάνι Ν. Περάμου

ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΧΑΡΤΗ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΏΜΑ ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με απόφαση του Λιμενάρχη Καβάλας τροποποιείται η απόφαση για την απαγόρευση αλιείας στην χερσαία ζώνη του λιμανιού των Ελευθερών ως εξής:

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της ανωτέρω (β) σχετικής με την αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 ως ακολούθως:

« 1. Την απαγόρευση κάθε μορφή αλιείας από την στεριά και πάνω από πλοία – σκάφη, με οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, στην Χ.Ζ. Λιμένα Ελευθερών και συγκεκριμένα στις θέσεις, όπως ορίζονται παρακάτω:

α) Στον ανατολικό προβλήτα (Εγκαταστάσεις Αθηναϊκής Χαρτοποιίας “SOFTEX” ), θέσεις 1 έως 3 και 5 έως 6, όπως αυτές εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα.

β) Στον δυτικό προβλήτα (Προβλήτα πρόσδεσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων), θέσεις 7 έως 8, όπως αυτές εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα.

γ) Στη θέση 8 στον δυτικό προβλήτα, όπου βρίσκεται η νηοδόχος που χρησιμοποιείται για την ανέλκυση σκαφών, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα.

δ) Στον δυτικό προβλήτα (Προβλήτα πρόσδεσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων), θέσεις 9 έως 10, όπως αυτές εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα.

2. Περιοχή όπου επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με πετονιά – καλάμι από την ξηρά, καθορίζεται :

α) στον ανατολικό προβλήτα στο χώρο μεταξύ των θέσεων 3 έως 5 όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα.

β) στον παράλιο χώρο μεταξύ των δύο προβλητών, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα (θέσεις 6 έως 7).

γ) στον δυτικό προβλήτα στο χώρο μεταξύ των θέσεων 8 έως 9 όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑