Ειδήσεις

Published on July 26th, 2022 | by paggaiorama

0

Αντιπυρικές ζώνες στα σύνορα του δήμου Παγγαίου

Το Δασαρχείο Καβάλας ενημερώνει τους κατοίκους της πόλεως της Καβάλας αλλά και κάθε αρμόδια Αρχή, Φορέα και Υπηρεσία ότι στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας, αλλά και της προστασίας του μοναδικού δασικού πλούτου που διαθέτει η πόλη της Καβάλας, εννοώντας την προστατευόμενη περιοχή του Αισθητικού Δάσους Καβάλας που εκτείνεται ύπερθεν του αστικού περιβάλλοντος και απολήγει χωρικά στο ύψος του οικισμού του Παλιού (από την πλευρά της θάλασσας) και στις Τοπικές Κοινότητες που συνορεύουν με τα διοικητικά όρια του Δήμου Παγγαίου (από τη πλευρά της Ε.Ο. Καβάλας-Ελευθ/λης), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνοντας σχετική πρόταση και δράση του Δασαρχείου Καβάλας, υλοποιεί το τελευταίο 3μηνο πολυσύνθετες, σημαντικές και ουσιαστικές διαχειριστικές και δασοκομικές επεμβάσεις και δράσεις, όχι μόνο διαχειριστικού προσανατολισμού αλλά και ουσιαστικής αντιπυρικής θωράκισης του δάσους.

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάιο κι ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, αφορά σε εργασίες καθαρισμών, αφαίρεσης καύσιμης ύλης και συσσωρευμένης επί δεκαετίες βιομάζας σε συνολική έκταση 4.800,00 στρεμμάτων και προϋπολογισμού 3.392.923,66 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω παρεμβάσεις συνίστανται κυρίως σε εργασίες όπως:

– ο καθαρισμός της παρόδιας δασικής βλάστησης

– η δημιουργία εστεγασμένων ζωνών σε βάθος 50 μέτρων από το δίκτυο των δασόδρομων που το διασχίζουν

– η συντήρηση και ο καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών της περιοχής αρμοδιότητάς μας σε έκταση 320,00 στρ. και

– ο θρυμματισμός όλων των υπολειμμάτων υλοτομιών και η παραπέρα αξιοποίησή τους, εφαρμόζοντας την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων μέσα από την ανακύκλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του «Υποέργου Α (αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας) του έργου: «Εργασίες Ειδικών Δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 παρ.5 του ν. 998/79 για τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑