Ειδήσεις

Published on October 20th, 2022 | by paggaiorama

0

Στον Δήμο Παγγαίου έχουν ξεχάσει τον Ακροπόταμο!

Ενώ το Αριστεινό προχωρά με γοργούς ρυθμούς και γίνεται το τρίτο εκμεταλλεύσιμο γεωθερμικό πεδίο μετά τον Νέστο και την Ξάνθη, στον Ακροπόταμο του Δήμου Παγγαίου η γεώτρηση …είναι ταπωμένη!

Δείτε τι κάνουν οι γειτονικοί νομοί με τα γεωθερμικά τους και συγκρίνετε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στον Δήμο Παγγαίου…

Τίτλος έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ “Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτηρίων”.

Το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Αρίστηνου –  Άνθειας είναι ένα από τα σημαντικότερα από αυτά που υπάρχουν στα όρια της γεωγραφικής περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τόσο για την έκτασή του, όσο και για τις υψηλές θερμοκρασίες των αντλούμενων ρευστών (περίπου 90 0C ) και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της αξιοποίησης αυτού του γεωθερμικού πεδίου θα υλοποιήσει ένα έργο τηλεθέρμανσης δημοτικών κτηρίων των οικισμών Άνθειας και Αρίστηνου καθώς και θερμοκηπίων, αντλώντας την θερμική ενέργεια για τα δίκτυα τηλεθέρμανσης , με παθητικό τρόπο , από γεωθερμικά ρευστά του υπεδάφιου γεωθερμικού πεδίου.

Η μέγιστη μεταφερόμενη θερμική ισχύς  θα είναι περίπου 10 MW, εκ των οποίων περίπου τα 9 MW για αγροτική χρήση και 1 MW για τηλεθέρμανση δημοτικών κτηρίων.

Όσον αφορά στο σχεδιασμό του συστήματος, από τις παραγωγικές γεωτρήσεις το γεωθερμικό ρευστό θα οδηγείται με υπόγειο δίκτυο προμονωμένου σωλήνα σε έναν κεντρικό θερμικό σταθμό, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός των ορίων του οικισμού της Άνθειας, Α.Τ. 332Β. Το γεωθερμικό ρευστό εφόσον αποδώσει θερμότητα μέσω εναλλακτών θερμότητας σε ένα δευτερεύον δίκτυο νερού, θα οδηγείται με υπόγεια όδευση προς δύο γεωτρήσεις επανέγχυσης, οπότε κλείνει το πρωτεύον δίκτυο με επιστροφή του ρευστού στον ταμιευτήρα.

Το δευτερεύον δίκτυο θα είναι ένα κλειστό δίκτυο τηλεθέρμανσης και θα διανέμει τη θερμότητα στις χρήσεις μέσω τοπικών θερμικών σταθμών (τοπικοί εναλλάκτες θερμότητας) καταναλωτών.

Οι χρήσεις οι οποίες θα συνδεθούν σε αυτή τη φάση είναι έντεκα (11) δημοτικά κτίρια των οικισμών Άνθειας και Αρίστηνου, όλα τα κτίρια του Παιδικού Χωριού SOS στο οποίο θα διανέμεται δωρεάν θερμική ενέργεια για θέρμανση χώρων, δύο υφιστάμενες θερμοκηπιακές μονάδες ιδιωτών, 5 με 10 στρεμμάτων εκάστη και μια δημοτική έκταση 30 περίπου στρεμμάτων στην οποία θα εγκατασταθούν θερμοκήπια ιδιωτών και στα οποία θα πωλείται η θερμική ενέργεια. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ιδιώτες επενδυτές για ανάπτυξη θερμοκηπίων στη συγκεκριμένη περιοχή και για σύνδεση στο δίκτυο.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός ένταξης:

6.262.868,17€ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 5.838.977,16€, Ιδιωτική Συμμετοχή Δήμου 423.891,01€)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑