Ειδήσεις

Published on July 10th, 2022 | by paggaiorama

0

Ετοιμάζουν το Παγγαίο για ανεμογεννήτριες;

Διευκολύνσεις για εγκατάσταση ΑΠΕ

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και τα συνοδά έργα και κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους και την πρόσβαση σε αυτές, οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου, χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, εφόσον είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση εκκίνησης της διαδικασίας στην οικεία Δασική Υπηρεσία, θα μπορούν να πάρουν έως την 30η Ιουνίου 2023 την έγκριση επέμβασης.

Έως τότε αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης.

Επίσης, προτείνεται απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων.

Αφορά ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν τους ορεινούς όγκους Καμβουνίων, Πιερίων, Ολύμπου, Βερμίου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης καθώς και σε περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η απαίτηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους επενδυτές άδειας του πρώην Νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη) καθιστά ιδιαίτερα γραφειοκρατική και αργή τη διαδικασία εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αυτό, δίχως ουσιαστικό δικαιολογητικό λόγο».

Προς άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και αγκυλώσεων, και με δεδομένο πως χορηγείται θετική γνωμοδότηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται αυτή η υποχρέωση για τις μισθώσεις και τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ στις συγκεκριμένες περιοχές.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑